Inny świat - opracowanie powieści Grudzińskiego

Cierpienie w Innym świecie

4.2857142857143 1 1 1 1 1 Rating 86%

Filozoficzny wymiar cierpienia w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Cała literatura łagrowa ukazuje cierpienie, ale w przeciwieństwie do niej Grudziński ucieka od martyrologii w kierunku uogólnień opisywanych doświadczeń:

  • nostalgia za ojczyzną (nawet Rosjan)
  • natura również niszczy ludzi, zadaje cierpienie
  • akt dobrowolnego męczeństwa, jako akt wolności (Ukrainka Natalia Lwowna, zabójca Stalina, Kostylew)

Praca była narzędziem tortur i mordu.

Głód był wynikiem nadludzkiej pracy w nieludzkich warunkach i programowo niewystarczających posiłków.

Ponadto rodziny „politycznych” były represjonowane, skutecznie zmuszano je, by zerwały wszelkie więzi z więźniami. Cierpienie psychiczne było zatem nie tylko efektem braku wolności, tęsknoty, ale także odebraniem wszelkich wartości, celu w życiu i osamotnienia.

Męka moralna polega na odebraniu człowiekowi podmiotowości i pojmowaniu społeczeństwa („Powinniśmy umrzeć – my gnój ludzki, ”)

Łagrownicy to ludzie martwi za życia, poddani nieustannej reifikacji prowadzącej do dehumanizacji, którzy nigdy nie mieli opuścić obozów pracy.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.