Inny świat - opracowanie powieści Grudzińskiego

Inny świat - plan wydarzeń

3.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 77%

Gustaw Herling Grudziński: Inny świat - plan wydarzeń (szczegółowy)

Plan wydarzeń Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ułożony według części powieści.

 

Inny świat - plan wydarzeń. Część I

Witebsk-Leningrad-Wołogda. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Pobyt w Witebsku.
 2. Wspomnienie śledztwa w Grodnie.
 3. Historia Żyda, ojca Natana Awramowicza Zygfelda.
 4. Transport w listopadzie 1940 r. do Leningradu.
 5. Opis rozmowy przeprowadzonej w Leningradzie z bytownikiem, więźniem intourista.
 6. Opis więźniów w celi nr 37.
 7. Urków gra w karty w pociągu do Wołogdy.
 8. Noc w Wołogdzie.
 9. Przybycie do Jercewa.

Nocne łowy. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Opis „czasów pionierskich" i historii socjalizmu w ZSRR.
 2. Początki łagrów w ZSRR i historia Jercewa.
 3. Opis genezy „proizwołu".
 4. Opis genezy „nocnych łowów".
 5. Przybycie Grudzińskiego do Jercewa.
 6. Opis Jercewa.
 7. Opis nacmenów.
 8. Przydział Grudzińskiego do 42 brygady.
 9. Opis nocnych łowów.
 10. Krótka historia miłości Marusi i Kowala.

Praca. Plan wydarzeń w Innym świecie

Dzień po dniu
 1. Pobudka i modlitwa.
 2. Pozbawienie więźniów nadziei – Ponomarenko.
 3. Śniadanie.
 4. Wymarsz z obozu do pracy.
 5. Praca w lesie.
 6. Praca na bazie żywnościowej.
 7. Ekonomiczna wydajność więźniów.
Ochłap
 1. Przybycie Gorcewa do obozu.
 2. Konflikt Gorcewa z nacmenami.
 3. Zdemaskowanie Gorcewa i pobicie przez więźniów.
 4. Zemsta więźniów - dobijanie Gorcewa pracą.
Zabójca Stalina
 1. Kurza ślepota i os kurzych ślepców.
 2. Przybycie zabójcy Stalina.
 3. Odkrycie kurzej ślepoty po 7 latach łagru.
 4. Praca w brygadzie lesorobow.
 5. Uwierzenie w wyrok.
 6. Śmierć.

Drei Kameraden. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Relacja trockisty Andrzeja K. na temat warunków w Drugiej Aleksiejewce.
 2. Opis funkcji baraku „pieriesylnego".
 3. Historia trzech niemieckich komunistów.

Ręka w ogniu. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Opis typowego śledztwa.
 2. Biografia Kostylewa

Dom Swidanij. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Opis lokalizacji „Domu Swidanij".
 2. Opis działania instytucji widzenia z rodziną w łagrze.
 3. Warunki, które musi spełnić więzień, by otrzymać zgodę na widzenie.
 4. Warunki, które musi spełnić człowiek wolny na widzenie z więźniem.
 5. Przyczyny utrudniania widzeń.
 6. Przebieg widzenia.
 7. Opis domu Swidanij.
 8. Niebezpieczeństwa związane z widzeniem.

Zmartwychwstanie. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Rola szpitala w życiu więźniów łagru.
 2. Opis sposobu na przetrwanie w łagrze.
 3. Opis szpitala.
 4. Warunki szpitalne.
 5. Praca sióstr obozowych.
 6. Więzienne sposoby na trafienie do szpitala.
 7. Pobyt Grudzińskiego do szpitala w lutym 1941 r.
 8. Historia aktora Michaiła Stiepanowicza W.
 9. Historia Niemca S.
 10. Przywileje lekarzy.
 11. Konsekwencje zatrudniania byłych więźniów przez GUŁAG.
 12. Opis Jegorowa, wolnego lekarza w jercewskim łagrze.
 13. Związek Jegorowa z Jewgieniją Fiodorowną.
 14. Historia romansu Jewgienii Fiodorowny i Jarosława R.

Wychodnoj dień. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Wyjaśnienie czym jest „wychodnoj dień".
 2. Wpływ wolnego dnia w łagrze na więźniów.
 3. Przygotowania do „wychodnoj dień".
 4. Rola muzyki w Rosji.
 5. Przebieg „wychodnoj dień".
 6. Historia starego Kozaka Pamfiłowa.
 7. Historia relacji Pamfiłowa z synem Saszą.
 8. Wieczór w wolny dzień.
 9. Historia Rusto Karinena, Fina z 42.

 

Inny świat - plan wydarzeń. Część 2.

Głód

 1. Wykład o zwykłej moralności i nowej moralności.
 2. Refleksja nad hipokryzją obozowej moralności.
 3. Sposoby łamania kobiet w łagrze.
 4. Historia „generalskiej doczki".
 5. Historii Tani, śpiewaczki opery moskiewskiej.
 6. Wpływ głodu na więźniów.
 7. Sposoby zaspokajania głodu.
 8. Opis Blumena.
 9. Opis łaźni.
 10. Historia profesora Borysa Lazarowicza N.
 11. Opis wielkiego głodu.

Krzyki nocne. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Zachowanie więźniów po pracy i zupie.
 2. Opis śmierci głodowej.
 3. Obraz „religijnych samobójców".
 4. Historia górala czeczeńskiego.
 5. Motywy lęku przed śmiercią w łagrze.

Zapiski z martwego domu. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Pokaz filmowy w Jercewie.
 2. Opis naczelnika „kawecze".
 3. Rola biblioteki „kawecze".
 4. Teatr obozowy.
 5. Kunin jako naczelnik „kawecze".
 6. Przygotowania do pokazu filmu.
 7. Reakcje więźniów na „Wielki walc" w łagrze.
 8. Natalia Lwowna i Dostojewskiego „Zapiski z martwego domu".
 9. Historia i cyrk Wsiewołoda Prastuszko.
 10. Historia Zelika Lejmana.
 11. Widowisko teatralne: Tani, Wsiewołoda Prastuszko, Zelika Lejmana.
 12. Samobójcza próba Natalii Lwownej.

Na tyłach Otieczestwiennoj wojny. Plan wydarzeń w Innym świecie

Partia szachów
 1. Reakcje władz łagru w Jercewie na wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej.
 2. Poglądy Zyskinda.
 3. I radiowe przemówienie Stalina.
 4. Reakcje więźniów jercewskich na wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej.
 5. Reakcje ludzi wolnych pracujących w Jercewie na wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej.
 6. Zaskakujące wzmocnienie załóg łagrów nowymi żołnierzami.
 7. Zmiany organizacyjne w łagrze w skutek wojny rosyjsko-niemieckiej.
 8. Prognozy Sadowskiego dotyczące losów wojny rosyjsko-niemieckiej.
 9. Sytuacja Polaków w łagrze po zawarciu paktu Sikorski-Majski.
 10. II radiowe przemówienie Stalina.
 11. Opis baraku technicznego i przywilejów jego mieszkańców.
 12. Gra w szachy w baraku technicznym.
 13. „Bluźnierstwo" pijanego technika.
 14. Rozstrzelanie młodego technika
Sianokosy
 1. Opis drogi do sianokosów.
 2. Charakterystyka Iganowa.
 3. Opis sianokosów.
 4. Charakterystyka Sadowskiego.
 5. Efekty pracy na birży drzewnej.

Męka za wiarę. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Opis wyludnienia łagru.
 2. Konsekwencje głodówki w radzieckim łagrze.
 3. Spór Polaków o głodówkę.
 4. Rozpoczęcie głodówki.
 5. Relacje między polskimi więźniami a resztą więźniów po ogłoszeniu amnestii.
 6. Konsekwencje zbiorowej głodówki.
 7. Reakcje więźniów na głodówkę Polaków.
 8. Wpływ niedoli na postawy ludzi.
 9. Nieprzespana noc Grudzińskiego.
 10. Konsekwencje odmowy pracy w łagrze.
 11. Przesłuchanie u Samsonowa.
 12. Głodówka w izolatorze wewnętrznym.
 13. Epizod z zakonnicami od szatana.
 14. Koniec głodówki i depesza do profesora Kota.

Trupiarnia. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Rola Trupiarni.
 2. Przybycie Grudzińskiego do Trupiarni.
 3. Opis Trupiarni.
 4. Opis relacji między więźniami mieszkającymi w Trupiarni.
 5. Historia Dimki.
 6. Historia inżyniera M.
 7. Obchody Bożego Narodzenia w Jercewie.
Opowiadanie B.
 1. Plan wydarzeń
 2. Pobyt w Jercewie
 3. Przeniesienie do izolatora
 4. śledztwo i bicie (2 miesiące)
 5. wyrok sądu
 6. pobyt w Aleksiejewce
 7. strajk 123 Polaków
 8. powrót do Jercewa

Ural 1942. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Pożegnanie z przyjaciółmi i opuszczenie Jercewa.
 2. Wołogda i noc na dworcu.
 3. Rozładowanie wagonu węgla w Buju.
 4. Odwiedziny Krugłowej i romans z Fatimą Soloewą w Swierdłowsku.
 5. Wizyta u szefa misji polskiej w Czelabińsku.
 6. Rekrutacja w Ługowoje.

Epilog: Upadek Paryża. Plan wydarzeń w Innym świecie

 1. Retrospekcja pobytu w Witebsku.
 2. Spotkanie Grudzińskiego z Jewriejem w Rzymie.
 3. Spowiedź Jewrieja chłodne i rozstanie z Grudzińskim.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.