Charakterystyka bohaterów Innego świata

Borys Lazarowicz N. - profesor

3.8947368421053 1 1 1 1 1 Rating 78%

Inny świat. Borys Lazarowicz N. - profesor

Artykuł zawiera charakterystykę prof. Borysa Lazarowicza N. i biografię prof. Borysa Lazarowicza N. - postaci z powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat. Prof. Borys Lazarowicz N. przedstawiony został przez autora w trakcie pobytu w Jercewie (patrz: Grudziński - biografia w punktach).

Inny świat. prof. Borys Lazarowicz - charakterystyka

prof. Borys Lazarowicz N.

Wygląd:

„Miły staruszek"

prof. Borys Lazarowicz N. - relacje z Grudzińskim:

Grudziński przynosił jedzenie prof. Borysowi Lazarowiczowi N.:

„Przynosiłem mu nieraz z bazy parę pieczonych kartofli lub skrawek solonej „treski"".

Profesor uczył Grudzińskiego:

„Stary profesor polubił mnie szczerze i śmiem nawet twierdzić, uważał mnie po trosze za swego ucznia".

„zaliczam go z wdzięcznością w poczet mistrzów mojej młodości".

Inny świat. prof. Borysa Lazarowicza N. - biografia bohatera

prof. Borys Lazarowicz N. przed łagrem:

„skończył przed wojną gimnazjum rosyjskie w Łodzi i wyjechał po rewolucji do Rosji".

Wykładowca literatury francuskiej:

„wykładał prozę francuską, głównie Balzaca".

Małżeństwo z panią Olgą:

„W roku dwudziestym piątym pan N., wówczas profesor literatury francuskiej w klasie prozy Instytutu Briusowa w Moskwie sprowadził z Łodzi młodziutką dziewczyną Olgę, ożenił się z nią, umieścił na politechnice i po paru latach postarał się dla świeżo upieczonego inżyniera elektryka o posadę w jednej z fabryk moskiewskich".

Aresztowanie i skazanie na 10 lat łagru:

„W roku 1937 państwo N. zostali aresztowani i skazani na dziesięć lat za prowadzenie salonu literackiego w Moskwie, w którym zajmowano się wyłącznie literaturą polską".

prof. Borys Lazarowicz N. w łagrze:

Spotkanie z żoną:

„Po trzech latach rozłąki spotkali się przypadkowo w jednym z „łagpunktów" kargopolskich i przyjechali teraz razem (...) do Jercewa".

Trupiarnia:

„Miły staruszek wyrzucony został niedawno jako wybrakowany robotnik na szmelc i z kartką „pierwszego kotła" odesłany do Trupiarni."

Kurs literatury dla Grudzińskiego:

„Musiałem powtarzać wolno wszystko czego się nauczyłem na poprzednich lekcjach; ilekroć się pomyliłem, staruszek poprawiał mnie rozdrażnionym głosem".

„Ta idylla trwała zaledwie trzy miesiące".

Etap do Mostowicy:

„W marcu 1941 roku profesora N. odesłano etapem do Mostowicy".

„stary profesor umiera z głodu, nie myje się i nie goli, nie wychodzi z Trupiarni poza godzinami posiłku".

Obłęd głodowy:

„dostaje ataków obłędu głodowego".

Czego uczy jego biografia prof. Borysa Lazarowicza N.?

Da łagru można było trafić za czytanie literatury polskiej.

Głód jest trudną do zniesienia torturą.

Łagry służyły do eliminacji niewygodnych ludzi.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.