Słownik. Inny świat - opracowanie lektury

Bezprizorni

4.75 1 1 1 1 1 Rating 95%

Inny świat: bezprizorni

Artykuł zawiera odpowiedź na pytania: Co to jest bezprizorny? Kim byli bezprizorni? Jak żyli bezprizorni?

Bezprizorny

to nieletni przestępca.

„Małoletni przestępcy są plagą więzień sowieckich, ale nie spotyka ich się prawie nigdy w obozach pracy".

Charakterystyka bezprizornych

„Prawie wszyscy albo nie znają w ogóle rodziców, albo nie wiedzą nic o ich istnieniu".

„Nienaturalnie ożywieni, wiecznie czegoś szukający na cudzych pryczach i we własnych rozporkach, oddają się z zamiłowaniem dwóm wielkim namiętnościom: kradzieży i onanizmowi".

„prowadzą z zadziwiającą swobodą typowe życie »biezprizornych«, podróżując na gapę pociągami towarowymi z miasta do miasta, z osiedla do osiedla. Żyją z kradzieży towarów ze składów państwowych i nierzadko kradną z powrotem to, co przed chwilą sprzedali, szantażując nieostrożnych nabywców groźbą donosu. Sypiają na dworcach kolejowych, w parkach miejskich, w remizach tramwajowych - za jedyny majątek mając czasem tylko małe zawiniątko, przewiązane rzemiennym paskiem".

Rola bezprizornych w Rosji

„Dopiero później przekonałem się, że »biezprizorni« tworzą obok »urków« (przestępców pospolitych) najgroźniejszą mafię półlegalną w Rosji, która zorganizowana jest na wzór lóż masońskich".

„Władze sowieckie przyglądają się temu przez palce, uważając »biezprizornych« za jedynych »prolesów«, nie obciążonych dziedzicznie grzechem pierworodnym kontrrewolucji, za masę plastyczną, z której można wszystko ulepić".

„Do naszej celi w Witebsku przychodził czasem »wospitatiel« o ewangelicznej twarzy, płowej czuprynie i niebieskich oczach i głosem przypominającym łagodny szept w konfesjonale wzywał gromadę ,»biezprizornych« na naukę: »Riebiata, pojdiom niemnożko pouczitsia«.

„Nieco później, w obozie, spotkałem osiemnastoletniego chłopca, który pełnił funkcję naczelnika »kawecze« (kulturno-wospitatielnaja czast') tylko z tego tytułu, że niegdyś jako »biezprizorny« uczęszczał na kursy pedagogiczne w więzieniu".

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.