Słownik. Inny świat - opracowanie lektury

Martwy dom

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Inny świat. Martwy dom

Artykuł wyjaśnia znaczenie epitetu z lektury „Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Martwy dom

Termin ten wielokrotnie pojawia się w powieści Gustawa Herlinga Grudzińskiego pt. Inny świat. Po raz pierwszy czytelnik spotyka go w motcie powieści.

Martwy dom to więzienie w Leningradzie

„Czy wie, jaki los zgotowano więźniom w innych blokach Pieriesyłki leningradzkiej, w tysiącach więzień i obozów, rozrzuconych gęstą siecią na całym obszarze Związku Sowieckiego? Owszem, wie, ale to są przecież »polityczni«. Tam - wskazuje ruchem głowy na martwy blok Pieriesyłki z zakratowanymi okienkami - zdycha się za życia".

Martwy dom to łagr

„Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać". Dostojewski, Zapiski z martwego domu.

„Jednym z najbardziej zdumiewających i zachwycających zjawisk w ubogim życiu umysłowym, »martwych domów« jest wspaniale wyostrzona czujność obserwacji każdego doświadczonego więźnia".

„Można się spierać, jak dalece ta postawa była jedynie naturalną formą zachowania się ludzi, którzy większą część swego życia spędzili na wolności, nie zaś sztucznym odruchem samoobronnym martwych za życia niewolników, lecz jedno pozostaje niewątpliwe: niepodobna zrozumieć niewoli, nie przykładając do niej najbardziej nawet skrzywionych i wypaczonych miar wolności".

Również Rosja to martwy dom

(tak twierdzi Natalia Lwowna)

„siedzę już pięć lat w obozie i ciągle jeszcze nie umiem się opanować, gdy widzę, że to wszystko już było, to samo, przed laty... Że mieszkamy od wieków w martwym domu".

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.