Słownik. Inny świat - opracowanie lektury

Słabosiłka

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Inny świat. Słabosiłka

Artykuł wyjaśnia znaczenie pochodzenie i znaczenie terminu: słabosiłka (Inny świat, G. Herling Grudizński).

„Powtórna selekcja lekarska (podobna do stosowanej w niemieckich obozach koncentracyjnych »wybiórki« starców i niedołężnych więźniów »do gazu") dzieliła więc mieszkańców Trupiarni na »słabosiłkę« i »aktirowkę«".

Słabosiłka

To lepsza kategoria mieszkańców Trupiarni, dostawał ją więzień, którego podejrzewano, że może powrócić do zdrowia i pracy:

„kategorię otrzymywali więźniowie, którzy mieli jeszcze widoki powrotu do pracy po okresie wypoczynku w Trupiarni; przyznawano im niewielki dodatek żywnościowy, tak zwane »słabosilnoje pitanije«, i organizowano w »słabkomandę«, używaną do lżejszych robót pomocniczych w zonie".

Tylko nieliczni wracali do zdrowia:

„Rzadkie wypadki powrotu ze »słabosiłki« do życia i pracy czyniły i z tego nawet podziału fikcję".

Słabosiłka to była pożądana przez wszystkich kategoria:

„mieszkańcy Trupiarni - zdając sobie na ogół sprawę z faktu, że płyną mimo sztucznych rozróżnień w jednej łodzi - zabiegali niemniej usilnie o zaliczenie do kategorii pierwszej".

„W gruncie rzeczy chodziło tu nawet nie tyle o ów dodatek żywnościowy".

Do kategorii: słabosiłka został zaliczony M.:

„Było coś ładnego i przekonywającego w tym samorzutnym geście solidarności, który obył się bez jednego nawet słowa wyjaśnień. M. był w Trupiarni także nowicjuszem, do niedawna bowiem pozwolono mu mimo zaliczenia do »słabosiłki« mieszkać w ogólnym baraku".

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.