A. Mickiewicz: Pan Tadeusz - opracowanie lektury

Natura w Panu Tadeuszu

3.8421052631579 1 1 1 1 1 Rating 77%

Natura w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza

Opisy przyrody w Panu Tadeuszu

Przyroda w Panu Tadeuszu

O naturze pisze się, że to - po szlachcie - drugi bohater "Pana Tadeusza" (romantycznego eposu).

 

Apoteozę swojskiego krajobrazu (litewskiej przyrody natury), Adam Mickiewicz zawarł już w inwokacji. Znajduje się ona w wyraźnej opozycji względem pięknej, ale obcej natury znanej z krajobrazów Krymu i Odessy (opisy przyrody w "Sonetach krymskich i odeskich"), które nie potrafiły stłumić tęsknoty za rodzinnymi stronami (nie tylko za ludźmi, językiem i kulturą, ale również za przyrodą, naturą) autora "Pana Tadeusza".

Przyroda w Panu Tadeuszu nie odgrywa roli ozdobnika, ani tła (jak to w romantycznej literaturze zazwyczaj się bywało). Natura jest zespolona nie tylko z duszą bohaterów "Pana Tadeusza" (oba światy (ludzie i przyroda / natura) przenikają się – zobacz niżej: Stylistyczne ukształtowanie opisów przyrody / natury w "Panu Tadeuszu" ), ale także z akcją eposu:

 • gdy bohaterowie żyją w spokoju i zgodzie, pojawiają się opisy natury/przyrody (zachód słońca, wypogodzenie);
 • kiedy dochodzi do zajazdu, podobne zjawiska zachodzą w przyrodzie/naturze: dzień jest deszczowy i chłodny, wschód słońca krwawy;
 • po walce nadchodzi burza (stanowi ona analogię w świecie natury / przyrody do wydarzeń ze świata ludzi);
 • również optymistyczne zakończenie "Pana Tadeusza" podkreślają liryczne opisy antury/przyrody: wschodu i zachodu słońca.

Opisy przyrody w "Panu Tadeuszu" - stylistyczne ukształtowanie 

 • bogactwo roślin, zwierząt (mnóstwo elementów natury przejawiające się zarówno w ilości opisów przyrody, jak i w ilości elementów natury opisywanych przez Adama Mickiewicza w "Panu Tadeuszu")
 • realizm ich opisu (szczegółowość wyglądu elementów natury, opisy zachowań przyrody)
 • regionalizmy, dialektyzmy w nazewnictwie świata przyrody / natury

wpływ folkloru na obraz przyrody / natury:

 • obraz matecznika na wzór legendy;
 • niektóre opisy oddają poglądy lokalnych społeczności – opis zazdrości Tadeusza porównanej do żmii, co, gdy ukąsi, leży zwinięta w kłębek na ziemi, aż ją ktoś nadepnie, astronomia Wojskiego,)

impresjonizm opisów przyrody:

 • dynamizm opisów, nieustający ruch (animizacja przyrody, epitety)
 • duża rola kolorów i światła (epitety, gradacja)

przenikanie się świata człowieka i świata przyrody

 • personifikacja przyrody (inwokacja, apostrofy, epitety metaforyczne)
 • porównania ludzi do zwierząt (Hrabia jak kot lub czapla)
 • przyroda metaforą np. myśli
 • części ciała metaforą elementów przyrody
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.