A. Mickiewicz: Pan Tadeusz - opracowanie lektury

Pan Tadeusz - pytania do lektury - Księga VII Rada

3.5656565656566 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Księga VII Rada. Pan Tadeusz - pytania do lektury

  1. Jak narrator przedstawia zachowanie szlachty?
  2. Podaj przykłady indywidualizacji językowej.
  3. Wskaż chwyty retoryczne w wygłaszanych mowach.
  4. Jaki obraz Polaków odnajdujemy w tej księdze?
  5. Jaka jest postawa narratora wobec opisywanych wydarzeń?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.