A. Mickiewicz: Pan Tadeusz - opracowanie lektury

Pan Tadeusz - pytania do lektury - Księga IX Bitwa

3.5656565656566 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Księga IX Bitwa. Pan Tadeusz - pytania do lektury

 1. Jaką funkcję pełni porównanie szlachty do muszek?
 2. Kto przybył na pomoc Sędziemu?
 3. Jaka jest postawa narratora wobec zdrajcy?
 4. Jaką funkcję pełni opis nieba?
 5. Jaką postawę wobec szlachty przyjmuje major?
 6. Jaką postawę zajmuje narrator wobec działań majora?
 7. Kto wstawia się za więźniami?
 8. Jaki obraz Rosjan przedstawiony został w tym fragmencie?
 9. Wymień 4 rosyjskie przysłowia.
 10. Jaki obraz Rosjan pokazują 4 przysłowia?
 11. Scharakteryzuj Majora Płuta.
 12. Scharakterysuj pułkownika Rykowa.
 13. Czym jest "Żółta księga"?
 14. Kto przyjechał z odsieczą?
 15. Co o szlachcie polskiej mówi narrator?
 16. Wskaż intertekstualności obecne w wypowiedzi Robaka.
 17. Wskaż na czym polegał podstęp Robaka.
 18. Jaką rolę odegrał Tadeusz w podstępie Robaka?
 19. Jakie środki stylistyczne zostały wykorzystane w opisie bitwy.
 20. Jaką rolę odgrywają imioniska w kreacji obrazu bitwy i walczących?
 21. Wymień zabiegi narratora utrzymujące spójność wypowiedzi?
 22. Opisz środki stylistyczne, które wykorzystuje narrator opisując walczących.
 23. Opisz przebieg Bitwy na linii czasu, a nad nią narysuj linię napięcia dramatycznego.
 24. Jaką konwencję przywołuje narrator w wersach 462?
 25. Jak zachowują się Jegry doznawszy porażki?
 26. Jak zachowuje się szlachta po zwycięstwie?
 27. Jaką rolę odgrywa apostrofa do dworu Soplicowskiego?
 28. Jak narrator ocenia spór między Rykowem a Płutem?
 29. Jak przedstawiona została Sernica?
 30. Kto bierze w niewolę Rykowa?
 31. Czyje tchórzostwo zostaje napiętnowane przez narratora?
 32. Jaką rolę pełnią słowa z wersu 762?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.