A. Mickiewicz: Pan Tadeusz - opracowanie lektury

Pan Tadeusz - pytania do lektury - Księga X Emigracja. Jacek

3.5656565656566 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Księga X Emigracja. Jacek. Pan Tadeusz - pytania do lektury

 1. Co rozpoczyna Księgę X?
 2. Jakie środki stylistyczne wykorzystał Mickiewicz do opisu burzy?
 3. Wypisz 5 epitetów.
 4. Wypisz porównania.
 5. Wypisz personifikacje.
 6. Wypisz animizacje.
 7. Wypisz elementy świata, które pomagają artyście wykreować obraz burzy.
 8. Jakie są relacje między ludźmi a naturą w "PT"?
 9. Jaki jest stosunek Rykowa do Polaków?
 10. Jaki jest obraz Rosjan?
 11. Jaki jest obraz rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości?
 12. Kto został kozłem ofiarnym?
 13. Jaki los spotkał Płuta?
 14. Jaki motyw zabójstwa Płuta działa na korzyść Gerwazego?
 15. Co znaczą słowa "pro publico bono"?
 16. Co znaczą słowa Podkomorzego „Requiescat in pace"?
 17. Do kogo odnoszą się słowa Podkomorzego „Requiescat in pace"?
 18. Podaj synonim do słowa "restrykcyja".
 19. Opisz wiedzę o świecie narratora na podstawie wersetu 200-208
 20. Kto musiał udać się na emigrację z powodu czynnego udziału w bitwie?
 21. Dlaczego niektórzy ze szlachty po układach z Rykowem muszą uciekać do Księstwa Warszawskiego?
 22. Jaki obraz emigracji polskiej przedstawia narrator?
 23. Jaki jest stosunek narratora do pomysłów Buchmana?
 24. Po co zaręczyny Tadeusza i Zosi?
 25. Dlaczego Sędzia jest kawalerem?
 26. Dlaczego Tadeusz nie chce zaręczyn?
 27. Czego dowiadujemy się o Zosi, gdy podgląda rozmowę Tadeusza i Sędziego?
 28. Co Tadeusz dostaje od Zosi na drogę?
 29. W jakich okolicznościach Hrabia opuszcza Telimenę?
 30. Wskaż romantyczne cechy Hrabiego.
 31. Wskaż romantyczne cechy stylu wypowiedzi Hrabiego.
 32. Jak na pomysł Hrabiego reagują słuchacze?
 33. Dlaczego Tadeusz nie dowiedział się, prawdy o swoim ojcu przed wyjazdem?
 34. Jak wygląda konfesja Jacka Soplicy?
 35. Do jakiej postaci z Ewangelii zostaje porównany Jacek Soplica w scenie śmierci?
 36. Jak Jacek przedstawia swoją przeszłość?
 37. Co to jest "czarna polewka"?
 38. Jaki obraz Stolinka przedstawia Jacek w swojej spowiedzi?
 39. Jaka jest reakcja Gerwazego na słowa Jacka Soplicy?
 40. Jak jest histaria rodziny Tadeusza Soplicy?
 41. Jak los spotkał Jacka po śmierci Stolnika?
 42. Dlaczego Jacek zdecydowął się na emigrację?
 43. Jaki los spotkał Ewę i jej męża Wojewodę?
 44. Jaką funkcję pełnią gwiazdeczki oddzielające fragmenty spowiedzi Jacka?
 45. Jaka była przyczyna śmierci matki Tadeusza?
 46. Co robił Jacek po otrzymaniu "czarnej polewki"?
 47. Kto nosił przydomek Jacek Wąsal?
 48. Oceń realizację toposu ars moriendi w scenie śmierci Jacka Soplicy.
 49. Do jakiej konwencji sięga narrator, opisując konającego Jacka Soplicy?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.