A. Mickiewicz: Pan Tadeusz - opracowanie lektury

Gatunek „Pana Tadeusza”

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Gatunek literacki „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Najczęściej wskazuje się w „Panu Tadeuszu” związki z eposem (epopeją), często dodając przymiotnik: narodowy (narodowa). Bywa jednak i Pan Tadeusz określany mianem poematu. Owe rozmycie gatunkowe dzieła Adama Mickiewicza jest efektem tego, że w „Panu Tadeuszu” odnajdujemy wiele innych gatunków: gawędę, legendę, elementy powieści historycznej, sielanki, romansu obyczajowego, baśni, poematu opisowego, poematu heroikomicznego. Można więc powiedzieć, że mówiąc o „Panu Tadeuszu” jako gatunku zamiennie stosuje się terminy: epos (narodowy), epopeja (narodowa) i poemat.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.