Dżuma - opracowanie lektury

Dżuma jako wojna

4.65 1 1 1 1 1 Rating 93%

Dżuma jako II wojna światowa - "Dżuma" A. Camus

Epidemia dżumy w Oranie może być interpretowana jako metafora II wojny światowej. Samo pojawienie się epidemii, przebieg i okoliczności ustąpienia są bardzo podobne do II wojny światowej. Oto podobieństwa pomiędzy dżumą a II wojną światową:

 

 • zaskakujące pojawienie się
 • izolacja dzielnic
 • masowa śmierć
 • stan oblężenia
 • brak daty końca epidemii
 • zaciemnienie
 • sposób chowania zmarłych: masowe mogiły, krematoria
 • internowania: obóz odosobnienia na stadionie miejskim i wiele innych obozów
 • przepustki
 • brak wszystkiego
 • rozłąka
 • samotność
 • strach
 • nieustanne zagrożenie życia
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.