Dżuma - opracowanie lektury

Plan wydarzeń w Dżumie

4.1052631578947 1 1 1 1 1 Rating 82%

Plan wydarzeń - "Dżuma" A. Camusa

Do przypomnienia sobie treści powieści A. Camusa przed sprawdzianem a zwłaszcza przed maturą najlepszy jest plan wydarzeń, a nie streszczenie. Powielanie schematu streszczenia, w trakcie pisania wypracowania np. maturalnego może fatalnie wpłynąć na ocenę wypracowania.

Albert Camus: "Dżuma". Plan wydarzeń rozdziału 1.

 1. Opis Oranu
 2. Opis mieszkańców Oranu
 3. Omówienie sytuacji narracji
 4. Pierwsze szczury (16 IV)
 5. Wyjazd żony dr. Rieux (17 IV)
 6. Spotkanie Rieux z Raymondem Rambertem.
 7. Spotkanie z Jeanem Tarrou.
 8. Przyjazd matki (18 IV)
 9. Telefon Rieux do Merciera.
 10. Choroba dozorcy.
 11. Rozmowa z ojcem Panneloux – II przełom.
 12. Próba samobójcza.
 13. Śmierć dozorcy - I przełom.
 14. Notatki Jeana Tarrou – rozmowa konduktorów
 15. Notatki Jeana Tarrou – staruszek i koty
 16. Notatki Jeana Tarrou – szczury w hotelu
 17. Notatki Jeana Tarrou – opis Rieux
 18. Telefoniczne wywiady Rieux z innymi lekarzami.
 19. Dochodzenie w sprawie samobójczej próby.
 20. Rozmowa z Castelem III przełom.
 21. Rozmowa z Josephem Grandem i Cottardem.
 22. Pierwsze spotkanie komisji sanitarnej z prefektem
 23. Rozwieszenie afiszy.
 24. Rozwój epidemii
 25. Ogłoszenie epidemii Dżumy

Albert Camus: "Dżuma". Plan wydarzeń rozdziału 2.

 1. Rozmowa Raymonda Ramberta z Bernadem Rieux.
 2. Pierwsze kazanie ojca Paneloux.
 3. Rozmowa Josepha Granda z Bernardem Rieux o pisanej przez urzędnika książce.
 4. Pojawienie się dżumy płucnej.
 5. Rozmowa z Jeanem Tarrou.
 6. Powołanie do życia ochotniczych oddziałów sanitarnych.
 7. Praca Granda nad powieścią i rozmowy z Jeanem Tarrou i Bernardem Rieux.
 8. Spotkanie Raymonda Ramberta z Cottardem.
 9. Działania Raymonda Ramberta zmierzające do ucieczki z Oranu
 10. Przybycie do Oranu personelu sanitarnego z zewnątrz.
 11. Spotkanie Raymonda Ramberta z Jeanem Tarrou i Bernardem Rieux.
 12. Drugie podejście Raymonda Ramberta do ucieczki z Oranu.
 13. Odwiedzenie Raymonda Ramberta przez Jeanem Tarrou i Bernardem Rieux.
 14. Raymond Rambert przystępuje do ochotniczych oddziałów sanitarnych.

Albert Camus: "Dżuma". Plan wydarzeń rozdziału 3.

 1. Opis sytuacji w więzieniu.
 2. Opis szturmów bram.
 3. Opis zamieszek i rabunków.
 4. Ogłoszenie stanu oblężenia.
 5. Opis grzebania zmarłych.
 6. Wpływ dżumy na stan ducha rozłączonych orańczyków.

Albert Camus: "Dżuma". Plan wydarzeń rozdziału 4.

 1. Opis Cottarda w pamiętnikach Jeana Tarrou.
 2. Tragiczny spektakl w Operze Miejskiej.
 3. Ostatnie przygotowania Raymonda Ramberta do ucieczki z Oranu.
 4. Decyzja Raymonda Ramberta o pozostaniu w Oranie.
 5. Użycie serum Castela.
 6. Śmierć Filipa Othona - synka sędziego Othona.
 7. Rozmowa Bernarda Rieux z ojcem Paneloux.
 8. Drugie kazanie ojca Paneloux.
 9. Choroba ojca Paneloux.
 10. Obchody święta zmarłych.
 11. Fala epidemii dżumy płucnej.
 12. Rozmowa z Bernardem Rieux z Jeanem Tarrou o jego młodości.
 13. Choroba Josepha Granda.
 14. Niewyjaśnione ozdrowienia.
 15. Odwrót dżumy.

Albert Camus: "Dżuma". Plan wydarzeń rozdziału 5.

 1. Śmierć sędziego Othona.
 2. Spotkanie Cottarda z funkcjonariuszami.
 3. Choroba Jeana Tarrou.
 4. Otwarcie bram.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.