Dżuma - opracowanie lektury

Pytania do lektury Dżuma

3.4313725490196 1 1 1 1 1 Rating 69%

Albert Camus „Dżuma" - Pytania do lektury

Poniżej znajduje się lista pytań, na którą składają się pytania do "Dżumy", które warto sobie zadać w trakcie czytania powieści lub po przeczytaniu poszczególnych jej rozdziałów. Celem tych pytań jest pomóc w zrozumieniu treści "Dżumy" i tym samym lepszym zapamiętaniu ważnych szczegółów. Jeśli po przeczytaniu lektury chcesz przypomnieć sobie detale lub utrwalić wiedzę z treści "Dżumy" i wiedzę o powieści A. Camusa skorzystaj z interaktywnych testów i gier edukacyjnych z "Dżumy".

 

Pytania do „Dżumy" 1. rozdział 

 1. Jaki jest czas akcji?
 2. Jakie jest miejsce akcji?
 3. Jak ukazana jest przestrzeń?
 4. W jakich okolicznościach żona dr. Rieux opuściła Oran?
 5. W jakich okolicznościach Rieux spotkał po raz pierwszy Raymonda Ramberta?
 6. Kim był pan Othon?
 7. Kim był Raymond Rambert?
 8. Kim był Jean Tarrou?
 9. Jaka jest matka dr. Rieux?
 10. Od kiedy mieszkańcy zaczęli się niepokoić epidemią szczurów?
 11. Jakie działania w reakcji na epidemię szczurów podjął zarząd miasta?
 12. Co było pierwszym oficjalnym komunikatem w sprawie epidemii?
 13. Jakie postawy zajmują bohaterowie „Dżumy" wobec szczurów?
 14. Kiedy przerażenie szczurzą epidemią osiąga swoje apogeum?
 15. Co zmienia śmierć dozorcy?
 16. Jakie historie opisał Jean Tarrou?
 17. Kto pierwszy nazywa epidemię dżumą?
 18. Co o Josephie Grandzie wie Rieux?
 19. Jakie były postanowienia komisji sanitarnej?
 20. Jakie informacje zawierały afisze?
 21. Dlaczego praca lekarza dla Rieux stała się trudna?
 22. Jak przygotowano szpital do epidemii?
 23. Kiedy ogłoszono stan epidemii dżumy i zamknięto miasto?

Pytania do „Dżumy" 2. rozdział

 1. Jak można było się kontaktować z bliskimi poza Oranem po ogłoszeniu stanu dżumy?
 2. Jakie zmiany zaszły w Oranie po ogłoszeniu dżumy?
 3. Jakie postawy przyjmowali ludzie w Oranie po ogłoszeniu dżumy?
 4. Dlaczego małżeństwo Josepha Granda rozpadło się?
 5. W jakim celu Raymond Rambert drugi raz przyszedł do Bernard Rieux?
 6. Jaką tezę miało I kazanie ojca Paneloux?
 7. Jakie treści zawierało I kazanie ojca Paneloux?
 8. Jakie konsekwencje miało I kazanie ojca Paneloux?
 9. Kim jest stary astmatyk?
 10. Jak wygląda dzień w zadżumionym Oranie?
 11. Jaki tytuł nosi nowy periodyk, który zaczęto wydawać w Oranie w czasie epidemii dżumy?
 12. Co było jedynym funkcjonującym środkiem lokomocji w czasie dżumy w Oranie?
 13. Kto podjął się organizacji ochotniczych oddziałów sanitarnych?
 14. Kto pomaga Raymondowi Rambertowi w przygotowaniach do ucieczki z Oranu?
 15. Kiedy Raymond Rambert przystąpił do ochotniczych oddziałów sanitarnych?
 16. Czym kończy się 2 rozdział „Dżumy" Alberta Camusa?

Pytania do „Dżumy" 3. rozdział

 1. Dlaczego ogłoszono stan oblężenia?
 2. Kogo dżuma atakowała ze szczególną zaciekłością?
 3. Jakie zmiany zaszły w pogrzebach?
 4. Jak zmieniał się rytuał grzebania zmarłych w „Dżumie" A. Camusa?

Pytania do „Dżumy" 4. rozdział 

 1. Dlaczego Raymond Rambert został w Oranie?
 2. Co było ostatnią nadzieją Rieux?
 3. Co nowego w porównaniu do pierwszego było w drugim kazaniu ojca Paneloux?
 4. Dlaczego na karcie ojca Paneloux napisano „Wypadek wątpliwy"?
 5. Jaką przeszłość ma Jean Tarrou?
 6. Dlaczego Joseph Grand biegał w Boże Narodzenie po Oranie i zachowywał się jak szalony?
 7. Jak Bernard Rieux tłumaczył grudniowe przypadki ozdrowień?
 8. Na co oburzał się stary astmatyk, kiedy dżuma zaczęła ustępować?
 9. Kto się świetnie czuł w czasie dżumy?

Pytania do „Dżumy" 5. rozdział

 1. Które fakty są oznakami ustępowania dżumy?
 2. Kiedy prefektura ogłosiła, że „epidemia ulega zahamowaniu?"
 3. Co to znaczy, że Jean Tarrou „przegrał partię"?
 4. Jaką informację zawierał telegram, który otrzymał Bernard Rieux?
 5. W którym miesiącu nastąpiło otwarcie bram?
 6. Jak nazywa się postać z „Dżumy" Alberta Camusa, o której Jean Tarrou powiedział: „Jedną tylko prawdziwą zbrodnię popełnił: zgodził się w swym sercu na to, co zabija dzieci i dorosłych. Resztę rozumiem, ale to muszę mu wybaczyć"?
 7. Kto zaczął strzelać do ludzi, kiedy otwarto bramy i świętowano koniec dżumy?
 8. Dlaczego narrator ujawnia się, nim opisze ostatnie czyny Cottarda?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.