S. Mrożek: Tango - opracowanie lektury

Gatunek Tanga Mrożka

4.3529411764706 1 1 1 1 1 Rating 87%

Gatunek Tanga S. Mrożka

dramat groteskowy

Gatunek Tanga to dramat groteskowy. Nie mniej jednak dramat Mrożka jest pod względem gatunkowym dość synkretyczny. Jeśli chodzi o gatunek - Tango to również tragikomedia i farsa.

 

Sam Artur w rozmowie ze Stomilem konstatuje: Dzisiaj tylko farsa jest możliwa.

Tango jako tragikomedia

Według niektórych „Tango" to tragikomedia (gatunek dramatyczny obejmujący utwory powstałe z połączenia elementów właściwych komedii i elementów właściwych tragedii).

Według innych, to {ln: dramat groteskowy ' dramat groteskowy}, powstały w ramach teatru absurdu.

 

Cechy "Tanga" wspólne z dramatem groteskowym:

 • groteska
 • pure nonsens
 • parodia klisz językowych
 • parodia stereotypów
 • parodia schematów literackich
 • deformacja świata (jest dziwny, absurdalny i śmieszny)
 • pesymistyczna wizja świata i człowieka (absurd w kreacji człowieka i świata)
 • antyrealizm (brak łańcucha przyczynowo-skutkowego, odrzucenie zasady prawdopodobieństwa)
 • surrealizm
 • łączenie komizmu, groteski, makabry, tragizmu
 • groteskowy język
 • indywidualizacja językowa
 • wpływ egzystencjalizmu
 • ograniczona akcja – dominują długie dialogi
 • bohaterowie stereotypowi, stypizowani, schematyczni
 • bohaterowie pozbawieni motywacji psychicznej, są groteskowi
 • samotność, alienacja bohaterów
 • rozmowy przyjmują formę dialogu pozornego
 • brak porozumienia między bohaterami
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.