Cierpienia młodego Wertera - opracowanie lektury

Cierpienia młodego Wertera - tekst

Johann Wolfgang Goethe

Tekst. Cierpienia młodego Wertera. 

Tekst epistolarnej powieści J. W. Goethego

 

Wszystkie szczegóły dziejów biednego Wertera, jakie tylko zebrać zdołałem, zgromadziłem skrzętnie i podaję wam tutaj, ufny, iż wdzięczni mi będziecie za to. Zaprawdę, niepodobna odmówić podziwu i miłości charakterowi jego oraz zaletom umysłu, a smutne koleje jego życia wycisnąć muszą łzę z oczu.

Zacna duszo, odczuwająca też same, co on tęsknoty, niechże ci z cierpień jego spłynie w duszę pociecha i jeśli los zawistny, lub wina własna nie pozwoliły ci pozyskać przyjaciela bliższego, niechże ci książka ta przyjacielem się stanie.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.