Witold Gombrowicz Ferdydurke - opracowanie

Ferdydurke. Pytania do lektury

3.9302325581395 1 1 1 1 1 Rating 79%

Ferdydurke. Pytania do lektury

Witold Gombrowicz: "Ferdydurke" - pytania z treści lektury

Artykuł zawiera pytania z treści lektury Witolda Gombrowicza pt.: Ferdydurke ułożone według rozdziałów, które zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązują na maturę i są obowiązkowe dla każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (liceum i technikum) na poziomie podstawowym, ponieważ tak wskazuje podstawa programowa Rozdziały nieobowiązujące na poziomie podstawowym wyróżnione zostały gwiazdką (*).

Rozdział I Porwanie

Pytania do lektury:

 1. Jaki topos zostaje przywołany na samym początku rozdziału I w „Ferdydurke"?
 2. Jaka technika narracji został wykorzystana w opisie bohatera w pierwszym akapicie I rozdziału w „Ferdydurke"?
 3. Jakie środki stylistyczne i w jakiej funkcji wykorzystał Gombrowicz w pierwszym akapicie I rozdziału w „Ferdydurke"?
 4. W jaki sposób narrator gra z konwencją?
 5. Co śniło się Józiowi na początku I rozdziału w „Ferdydurke"?
 6. Jaki środek stylistyczny został wykorzystany do kreacji bohatera w akapicie II I rozdziału w „Ferdydurke"?
 7. Znajdź aluzję literacką w drugim akapicie I rozdziału w „Ferdydurke"?
 8. Jaki stosunek do tradycji pokazuje zdanie: „Las ten, co gorsza, był zielony."?
 9. Kim jest Józio?
 10. Na czym polega przewaga rówieśników nad Józiem?
 11. Jakie są przykre konsekwencje nieokreśloności Józia?
 12. W jaki sposób narrator udziela głosu swoim ciociom?
 13. Jaki stosunek ma narrator do niedojrzałości?
 14. Dlaczego Józio zaczął pisać książkę?
 15. Kto odwiedził Józia?
 16. Co przyprawił profesor Pimko Józiowi?
 17. Gdzie zabrał profesor Pimko Józia?
 18. W jakim celu profesor Pimko zabrał Józia do szkoły?
 19. Jakie środki językowego wyrazu zostały wykorzystane, by pokazać proces dziecinnienia Józia?
Rozdział II Uwięzienie i dalsze zdrabnianie

Pytania z treści lektury.

 1. Jaką rolę pełni język w przypadku konfliktu chłopiąt z chłopakami?
 2. Jakie środki stylistyczne wykorzystał W. Gombrowicz, by przedstawić obraz grona pedagogicznego?
 3. Jaki obraz ciała pedagogicznego Gombrowicz pokazuje w Ferdydurke?
 4. Jaki stosunek do wykładanych treści z języka polskiego ma Bladaczka?
 5. Jaki stosunek do języka polskiego mają uczniowie?
 6. Jaki stosunek do uczniów ma Bladaczka?
 7. Jaki stosunek do Bladaczki mają uczniowie?
 8. Jakie środki stylistyczne zostały wykorzystane do pokazania szkoły?
 9. Jaki obraz szkoły kreuje W. Gombrowicz?
 10. Co jest przedmiotem krytyki W. Gombrowicza w tym fragmencie Ferdydurke?
Rozdział III Przyłapanie i dalsze miętoszenie

Pytania do lektury

 1. Jaki obraz lekcji kreuje Witold Gombrowicz?
 2. Jaki jest obraz nauczyciela łaciny?
 3. Jak zachowuje się nauczyciel łaciny?
 4. Jaki stosunek ma nauczyciel łaciny do uczniów?
 5. Jaki stosunek mają uczniowie do nauczyciela łaciny?
 6. Jaki stosunek do przedmiotu mają uczniowie?
 7. Kto się pojedynkuje?
 8. Jakie deformacje motywu pojedynku pojawiają się w „Ferdydurke" W. Gombrowicza?
 9. Kto jest superarbitrem?
 10. Kto jest sekundantem?
 11. Jaki jest wynik pojedynku?
 12. Jakie są konsekwencje pojedynku?
 13. W jaki sposób Miętus uświadomił Syfona?
 14. Jaki stosunek ma do pojedynku Józio?
 15. Jaki stosunek ma do pojedynku Pimko?
Rozdział VI Uwiedzenie i dalsze zapędzanie w młodość

Pytania z treści lektury

 1. Jaki stosunek do Młodziaków ma profesor Pimko?
 2. Jak wyglądają relacje Józia z Młodziakami?
 3. Jak wyglądają relacje profesora Pimko z Zutą?
 4. Jak wyglądają relacje Józia z Zutą?
 5. Jakie cechy ma Zuta?
 6. Jakie cechy ma Młodziakowa?
 7. Jakie cechy ma inżynier-konstruktor Młodziak?
 8. Jak określisz sytuację, w której znalazł się bohater Ferdydurke?
Rozdział VII Miłość

Pytania do lektury

 1. O co Józio toczy pojedynek z Zutą?
 2. Z czym walczy Józio i jakie są konsekwencje?
 3. Jakie konsekwencje miał pojedynek na miny dla Miętalskiego?
 4. Co łączy Miętalskiego i Józia?
 5. Co zagraża Józiowi na początku VII rozdziału?
 6. Czego pragnie Józio w trakcie pobytu u Młodziaków na początku rozdziału VII?
 7. Czego boi się Józio?
 8. Za pomocą jakich środków językowego wyrazu narrator pokazuje zagubienie i lęk Józia?
 9. W czym przejawia się narracja behawioralna?
 10. Jak Józio zachowuje się w trakcie rozmowy telefonicznej Zuty?
 11. Jaką rolę pełni światło?
 12. Jaki stosunek do samotności ma Józio?
 13. Co w Zucie symbolizuje nowoczesność?
 14. Jaką funkcję pełnią pytania?
 15. Jakie fragmenty dowodzą słuszności tytułu rodziału VII?
 16. W jaki sposób Józio chce zdobyć sympatię Zuty?
 17. Jaki topos uruchamia fragment:
 18. Jak wygląda drugi pojedynek między Józiem a Zutą w pokoju Zuty?
 19. Co chroni Józia, przed poddaniem się narzuconej formie?
 20. Jaki topos uruchamia Gombrowicz w cytacie:
 21. Jak wygląda trzeci pojedynek między Józiem a Zutą w pokoju Zuty?
 22. Jakie środki stylistyczne odnajdujesz w tym fragmencie i jaką funkcję one pełnią?
 23. Kto ratuje Józia przed spotwornieniem w trakcie jego spotkania z Zutą?
 24. Jak nazywa się zabieg, który obserwujemy we fragmencie:
 25. Jakie cechy ma język Miętusa
 26. Jaką gębę przyprawiła Józiowi Zuta?
Rozdział VIII Kompot

Pytania z treści lektury

 1. Na czym polega pogrążenie się Józia w pupie?
 2. Dlaczego Syfon popełnia samobójstwo?
 3. Jak wyglądają zmagania profesora Pimko z pensjonarką?
 4. Jak przebiegają zmagania Józia z Zutą?
 5. W jakich okolicznościach następuje wyzwolenie Józia?
 6. Jakie środki stylistyczne odnajdujesz we fragmencie:
 7. Jaki stosunek do szkoły ma Józio:
 8. Co się dzieje z Józiem w trakcie pobytu u Młodziaków?
 9. Jaki los spotkał Syfona?
 10. Dlaczego Józio zafascynowany jest relacjami Pimki i Młodziakowej?
 11. Na czym polega problem Józia w relacjach z Zutą?
 12. Za co Józio podziwia profesora Pimko?
 13. Co czuje Józio w Kompocie?
 14. Jaką rolę pełni szyderstwo w życiu Józia?
 15. Co się dzieje z Józiem?
 16. Dlaczego Józio odrzuca plany oszpecenia pensjonarki?
 17. W jaki sposób Józiowi udało się wyzwolić się z formy narzuconej przez Młodziaków?
 18. Co świadczy o nowoczesności Młodziaków przy obiedzie?
 19. Jak inżynier pomógł Józiowi?
 20. W jaki sposób Józio osłabił formę Zuty i formę Młodziaków?
 21. Jakim słowem Józio osłabił formę Zuty, Joanny i Wiktora Młodziaków?
 22. Dlaczego Józio wyzwolił się z pensjonarki?
 23. Kogo przeraził kompot Józia?
 24. Dlaczego Młodziakowie odchodzą od stołu?
 25. Jaką rolę odgrywa kompot w „Ferdydurke"?
Rozdział IX Podglądanie i dalsze zapuszczanie się w nowoczesność

Pytania do lektury

 1. Po co Józio opłacił żebraka?
 2. Co dało Józiowi podglądanie Zuty przez dziurkę od klucza?
 3. Co dało Józiowi przeglądanie biurka Zuty?
 4. Na czym polega intryga Józia Kowalskiego?
 5. Do jakiego dzieła literackiego odnajdujemy nawiązanie na początku IX rozdziału Ferdydurke?
 6. Jak Józio postanawia popsuć formę Zuty?
 7. Jaką rolę odegrał żebrak w „Ferdydurke"?
 8. W jaki sposób narrator udziela głosu bohaterom?
 9. W jaki sposób wykreowany został obraz mieszkania Młodziaków?
 10. Jaką funkcję pełnią liczne konteksty przywołane w opisie mieszkania Młodziaków?
 11. Jaką funkcję pełni opis pokoju Młodziakówny?
 12. Jaką prawdę zdradziła szuflada Zuty?
 13. Co było najważniejszym odkryciem Józia, gdy przeglądał szufladę Zuty?
 14. Co symbolizuje łydka?
 15. Jaki motyw nieustannie powtarza narrator w rozdziale IX „Ferdydurke"?
 16. Jaką intrygę uknuł Józio?
Rozdział X Hulajnoga i nowe przyłapania

Pytania z treści lektury

 1. Jaki jest cel podglądania?
 2. Jaką gębę ma inżynier wieczorem, kto mu ją przyprawił, kiedy?
 3. Jak interpretujesz tytuł rozdziału?
 4. Jakie środki stylistyczne dostrzegasz we fragmencie:
 5. „Nazajutrz po nocy burzliwej i dręczonej snami zerwałem się skoro świt."
 6. Co przypomina ci odprawa, którą sobie urządza Józio przed podglądanie w łazience?
 7. Jakie środki językowego wyrazu wykorzystał pisarza do kreacji Młodziaka podczas porannej toalety?
 8. Co dla Józia i Młodziaków znaczą słowa: „Veni, vidi, vici"?
 9. Jakie były konsekwencje łazienkowego podglądania?
 10. Jak narrator tworzy napięcie przed rozwiązaniem akcji?
 11. Skąd Józio wiedział co robi Zuta w swoim pokoju w ostatnią noc, którą spędził u Młodziaków?
 12. Jak interpretujesz konflikt Wiktora z Joanną?
 13. Jak Zuta zareagowała na przybycie Kopyrdy?
 14. Jak zareagowali Młodziakowie widząc Kopyrdę w szafie w pokoju Zuty?
Rozdział XII Filibert dzieckiem podszyty

Pytania do lektury

 1. Jaką konwencję literacką tu wykorzystano?
 2. Jak opiszesz konstrukcję świata przedstawionego?
 3. Jakie są najczęstsze środki stylistyczne?
 4. Jaką rolę pełnią wtrącenia?
 5. Jak rozpoczynają się kolejne zdania?
 6. Na czym polega wieloznaczność tytułu?
Rozdział XIII Parobek, czyli nowe przychwycenie*
 1. Dlaczego studenci budzili wstręt w Miętalskim?
 2. Dlaczego Miętalski odrzuca wszystkich napotkanych parobków?
 3. Dlaczego Józio boi się opuścić miasto?
 4. Jaką funkcję pełni metafora szczekających chłopów?
 5. Dlaczego Józio i Miętalski nie zostali pożarci przez chłopów?
 6. Jakie cechy ma ciotka Hurlecka?
 7. Jakie miejsce w życiu Józia zajmuje Bolimowo?
 8. Kim są dla Józia szlachetnie urodzeni mieszkańcy Bolimowa?
 9. Jaką funkcję pełnią pierwsze opisy mieszkańców Bolimowa?
 10. Jak Miętus zareagował, gdy zobaczył parobka?
 11. Co w Walku urzekało Miętusa?
 12. Dlaczego Józio trzasnął Walka w gębę?
 13. Co symbolizuje dawanie w gębę parobkowi?
 14. Jak wygląda bratanie się Miętusa z Walkiem?
 15. Z kim Józio planował ucieczkę? Z kim uciekł?
 16. Co zmieniła ucieczka z Bolimowa w życiu Józia?
Rozdział XIV Hulajgęba i nowe przyłapanie

Pytania z treści lektury

 1. Na jaką lekturę pastiszem jest ostatnia część „Ferdydurke"?
 2. Kto grał w Kinga?
 3. Dlaczego Józio i inni grali w Kinga?
 4. Jak gracze zachowywali się w czasie gry w Kinga?
 5. Jaki stosunek do swojej roli i do etykiety towarzyskiej ma Józio?
 6. Co wytrąca wuja i ciotkę z formy, w której tkwili?
 7. Jak Konstanty reaguje na informację, że Miętus brata się z Walkiem?
 8. Dlaczego wszyscy szukali Miętusa?
 9. Jak zachowuje się Miętus?
 10. Jakim językiem posługuje się Miętus?
 11. Dlaczego Zygmunt chce spoliczkować Miętusa?
 12. Dlaczego Zygmunt nie może spoliczkować Miętusa?
 13. Jaka jest rola cioci?
 14. Jaką rolę odgrywa we dworze bagatelizowanie?
 15. Dlaczego Józio chce uciekać jeszcze w nocy?
 16. Z kim Józio planuje się ucieczkę z Bolimowa?
 17. Dokąd Józio chce uciekać?
 18. Dlaczego Walek został przyłapany w nocy?
 19. Kto kogo tresuje?
 20. Co robili chłopi z okolic, kiedy jaśnie państwo katowali, a potem tresowali Walka?
 21. Jaką rolę w buncie chłopów odegrał Miętus?
 22. Kto uderzył Konstantego w twarz?
 23. Jak wyglądają relacje między Józiem a Zosią?
 24. Dlaczego Zosia ma na imię Zosia?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.