Opracowanie - Hamlet Szekspira

Pytania do lektury Hamlet - Odpowiedzi

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Spis treści

Kim jest Klaudiusz?

Król duński, królobójca, skrycie zamordował ojca Hamleta

Kim jest Gertruda?

Matka Hamleta, żona Klaudiusza i Hamleta, królowa duńska

Kim jest Hamlet?

syn Hamleta – poprzedniego króla,synowiec Klaudiusza

Jak nazywa się pierwowzór Hamleta? -

Amflet

Kim jest Horacy?

Przyjaciel Hamleta

Kim jest Poloniusz?

szambelan, ojciec Ofelii i Leartesa

W jakich okolicznościach ginie Poloniusz?

Podsłuchuje rozmowę Hamleta z Gertrudą, ginie przebity przez Hamleta, który miał nadzieję, że to Klaudiusz podsłuchuje

Kim jest Leartes?

syn Poloniusza, brat Ofelii

Kim jest Ofelia?

córka Poloniusza, siostra Leartesa, ukochana Hamleta

Jaki los spotyka Ofelię?

popełnia samobójstwo, tonie w rzece

Kim jest Fortynbras?

Książę norweski

Jak się nazywał ojciec Fortynbrasa?

Fortynbras

Wymień 4 dworzan.

Woltymand, Korneliusz, Rozenkranc, Gildenstern

Wymień 2 oficerów.

Marcellus, Bernardo

Kim jest Francisko?

żołnierz

Kim jest Rajnold?

sługa Poloniusza

Kto pomaga Hamletowi spotkać ducha ojca?

Horacy i Marcellus

Gdzie udaje się Leartes w sc. 3?

płynie do Francji

Czym Poloniusz przekonuje Ofelię do zaprzestania spotkań z Hamletem?

przekonuje o ulotności uczucia młodego Hamleta, gł. żąda posłuszeństwa ojcu

Po co Poloniusz wysyła Rajnolda do Francji?

Poloniusz wysyła Rajnolda z pieniędzmi i by skontrolował Laertesa

W czym Ofelia upatruje przyczyn szaleństwa Hamleta?

w miłości

W czym Gertruda upatruje przyczyn szaleństwa Hamleta?

w śmierci ojca

Kto słyszy monolog Hamleta „Bać albo nie być...”

ukryci Poloniusz i Klaudiusz

Dlaczego Klaudiusz wysyła Hamleta właśnie do Anglii?

bo jest to kraj niedawno podbity, więc będzie posłuszy jego woli

Czyim pomysłem było zatrucie broni i wina?

Klaudiusza

W jakiej uroczystości wziął udział Hamlet po powrocie do kraju?

Pogrzeb Ofelii

Dlaczego królowa wypiła zatrute wino?

aby ocalić Hamleta za jego zwycięstwo

Kto ostrzega Hamleta o umiejętnościach Laertesa?

Ozyryk

Kto zginął w ostatniej scenie?

Klaudiusz, Hamlet,Laertes, Gertruda

Dlaczego Hamlet nie dotarł do Anglii?

piraci napadli na okręt

Kto żegna umierającego Hamleta?

Horacy

Co sie stało z Rozenkrancem i Gildensternem?

zgładzeni przez krola angielskiego

 

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.