Lalka - opracowanie lektury

Lalka - plan wydarzeń (szczegółowy)

3.8840579710145 1 1 1 1 1 Rating 78%

Plan wydarzeń - "Lalka" (szczegółowy)

Ten plan wydarzeń jest bardzo szczegółowy. Jest znacznie lepszy niż streszczenie, bo pozwala się szybciej zapoznać z treścią. Wystarczy rzut oka i nie wbija Ci w głowę schematu streszczenia. Plan wydarzeń pozwala Ci uniknąć elementów streszczenia w wypracowaniu. Szczegółowy plan wydarzeń, który masz przed sobą opiera się na dwutomowym wydaniu "Lalki", którego tekst znajdziesz tutaj: Lalka - tekst lektury. Czytając lekturę warto zadawać sobie pytania z lektury, dlatego warto skorzystać z artykułu: Lalka B. Prusa - szczególowe pytania z lektury. Jak wiesz autorem pozytywistycznej powieści "Lalka" jest B. Prus, warto zapoznać się z jego krótką biografię i opracowaniem twórczości: Bolesław Prus - biografia i opracowanie.

 

 

TOM I - Plan wydarzeń. Lalka

LALKA. ROZDZIAŁ PIERWSZY: JAK WYGLĄDA FIRMA J. MINCEL I S. WOKULSKI PRZEZ SZKŁO BUTELEK?

 1. Określenie czasu akcji.
 2. Rozmowy fabrykanta Deklewskiego i radcy Węgrowicza na temat Wokulskiego.
 3. Biografia Stanisława Wokulskiego
 1. praca u Hopfera
 2. studia w Szkole Głównej
 3. udział w powstaniu styczniowym
 4. katorga w Irkucku na Syberii
 5. małżeństwo z wdową po Janie Mincla
 6. wyjazd na wojnę rosyjsko-turecką

LALKA. ROZDZIAŁ DRUGI: RZĄDY STAREGO SUBIEKTA

 1. Opis pokoiku Ignacego Rzeckiego.
 2. Opis zwyczajów Ignacego Rzeckiego.
 3. Pobudka starego subiekta.
 4. Higiena poranna Ignacego Rzeckiego.
 5. Obowiązki sklepowe Ignacego Rzeckiego.
 6. Przybycie pana Klejna.
 7. Przybycie Lisieckiego.
 8. Klientka od spluwaczki.
 9. Przybycie Mraczewskiego.
 10. Klient od kaloszy.
 11. Opis dnia w sklepie.
 12. Sposoby spędzania wolnego czasu przez Rzeckiego.

LALKA. ROZDZIAŁ TRZECI: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Poglądy ojca I. Rzeckiego na temat Napoleona.
 2. Spotkania ojca Ignacego, Domańskiego, Raczka i ciotki.
 3. Opis musztry urządzanej przez ojca I. Rzeckiemu.
 4. Choroba i symboliczna śmierć ojca Ignacego Rzeckiego.
 5. Terminowanie u Jana Mincla.
 6. Opis dnia pracy u Jana Mincla.
 7. Lekcje Jana Mincla.
 8. Małżeństwo ciotki i pana Raczka.
 9. Śmierć starego Jana Mincla.
 10. Podział majątku i dalsze losy Minclów.

LALKA. ROZDZIAŁ CZWARTY: POWRÓT

 1. Opis marcowej pogody.
 2. Radość Ignacego Rzeckiego.
 3. Powrót Stanisława Wokulskiego.
 1. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o polityce.
 2. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o Łęckich.
 3. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o S. Wokulskim na wojnie.
 4. Rozmowa Stanisława Wokulskiego z Ignacym Rzeckim o zakupach Łęckich.

LALKA. ROZDZIAŁ PIĄTY: DEMOKRATYZACJA PANA I MARZENIA PANNY Z TOWARZYSTWA

 1. Opis mieszkania Łęckich.
 2. Charakterystyka Tomasza Łęckiego.
 3. Charakterystyka Izabeli Łęckiej. (wychowanie, prezentacja świata Izabeli Łęckiej; prezentacja postawy Łęckiej wobec świata normalnego)
 4. Wizyta Izabeli i Tomasza Łęckich w fabryce.
 5. Pogarda Izabeli dla małżeństwa i mężczyzn.
 6. Posąg Apollina.
 7. Samotność towarzyska Izabeli Łęckiej.
 8. Rozmowy z hrabiną Karolową o trudnej sytuacji finansowej Tomasz Łęckiego.

LALKA. ROZDZIAŁ SZÓSTY: W JAKI SPOSÓB NOWI LUDZIE UKAZUJĄ SIĘ NAD STARYMI HORYZONTAMI

 1. Lektura powieści Emila Zoli Une page d'amour przez Izabelę Łęcką.
 2. Modlitwa Panny Izabeli.
 3. List od Karolowej z ofertą wykupu zastawy po niższej niż rynkowa cenie.
 4. Rozmowa z Florentyną o finansach domu.
 5. Rozmowa Izabeli z Tomaszem Łęckim.
 6. Rozmowy obiadowe Łęckich z Florentyną na temat S. Wokulskiego.
 7. Listowne zaproszenie Izabeli na kwestę od hrabiny Joanny Karolowej.
 8. Migrena i rozmyślania Izabeli o Wokulskim.
 9. Sen Izabeli Łęckiej o Stanisławie Wokulskim.
 10. Rozmowa Izabeli z Florentyną o Wokulskim.
 11. Plany Izabeli wobec S. Wokulskiego.

LALKA. ROZDZIAŁ SIÓDMY: GOŁĄB WYCHODZI NA SPOTKANIE WĘŻA

 1. Opis dobrych relacji Izabeli z baronową przed kwestą.
 2. Retrospekcja sceny spotkania w dzieciństwie z tygrysem.
 3. Zakupy Izabeli w sklepie S. Wokulskiego.
 4. Rozmowa Izabeli Łęckiej ze Stanisławem Wokulskim w sklepie.

ROZDZIAŁ ÓSMY: MEDYTACJE

 1. Spacer Wokulskiego po Warszawie.
 2. Myśli Wokulskiego o bulwarach.
 3. Opis Karowej.
 4. Opis mieszkańców Warszawy.
 5. Wspomnienie przeszłości S. Wokulskiego (dzieciństwo, kształcenie, Syberia, Suzin, Szuman)
 6. Pomoc Wokulskiego Wysockiemu.
 7. Opis biedoty warszawskiej.
 8. Refleksja nad polskim społeczeństwem (robaki, motyle)
 9. Powrót Wokulskiego do sklepu.
 10. Spotkanie baronowej Krzeszowskiej z baronem Krzeszowskim w sklepie Wokulskiego.
 11. Dymisja Mraczewskiego.
 12. Nieudane interwencje Krzeszowskich w sprawie Mraczewskiego.
 13. Zatrudnienie Zięby w roli subiekta.

LALKA. ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: KŁADKI, NA KTÓRYCH SPOTYKAJĄ SIĘ LUDZIE RÓŻNYCH ŚWIATÓW

 1. Wątpliwości Wokulskiego związane z kwestą.
 2. Wejście do kościoła.
 3. Rozmowa z Izabelą i baronową Karolową
 4. Kwesta Izabeli i baronowej Karolowej przy grobach.
 5. Wstawiennictwo baronowej w sprawie Mraczewskigo.
 6. Podglądanie w kościele przez Wokulskiego Izabeli Łęckiej.
 7. Spotkanie w kościele prostytutki.
 8. Spotkanie w kościele pani Stawskiej
 9. Wizyta u hrabiny Karolowej (rozmowa z: Tomaszem Łęckim, hrabiną Karolową, księciem,prezesową, księciem, hrabiną Karolową, prezesową, Księciem, Tomaszem Łęckim)
 10. Wyjście Wokulskiego z salonów.
 11. Spacer Wokulskiego po Warszawie.
 12. Rozmowa Izabeli i Florentyny na temat fascynacji arystokracji Wokulskim.

LALKA. ROZDZIAŁ DZIESIĄTY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Niepokoje Ignacego Rzeckiego związane z rozrzutnością S. Wokulskiego.
 2. Ukazanie się Rzeckiemu ducha ojca.
 3. Wyjazd Ignacego Rzeckiego i Augusta Katza z Polski.
 4. Wstąpienie Ignacego Rzeckiego i Augusta Katza do wojska węgierskiego.
 5. Opis walnej bitwy z Austriakami.
 6. Upadek powstania węgierskiego i twierdzy w Komornie.
 7. Ucieczka Ignacego Rzeckiego i Augusta Katza do Turcji.
 8. Samobójstwo Augusta Katza.
 9. Dwuletnia tułaczka Ignacego Rzeckiego po Europie.
 10. Pobyt Rzeckiego w 1851 w Tomaszowie.
 11. Roczny pobyt w Zamościu.
 12. Powrót Rzeckiego do Warszawy w lutym 1853 roku.
 13. List od Jana Mincla do Rzeckiego.
 14. Śmierć Franza Mincla.
 15. Przeniesienie do nowego sklepu i nowego mieszkania.
 16. Lista matrymonialnych ofert dla Stanisława Wokulskiego. (pani Szperlingowa, rymarz Szmeterling, radca Wroński).
 17. Zła opinia Wokulskiego w Warszawie.
 18. Konszachty Wokulskiego z Panią Meliton i Wiliamem Collinsem.
 19. Zatrudnienie Szlangbauma i rosnący antysemityzm.
 20. Przyjazd Mraczewskiego i trzech „prykaszczyków".
 21. Pokrzyżowane przez Mraczewskiego plany Rzeckiego wobec pani Stawskiej.
 22. Święcenie nowego sklepu.

LALKA. ROZDZIAŁ JEDENASTY: STARE MARZENIA I NOWE ZNAJOMOŚCI

 1. Konszachty Wokulskiego z Panią Meliton.
 2. Spotkania Wokulskiego z prezesową Zasławską.
 3. Wizyta Księcia u Wokulskiego.
 4. Sukces Wokulskiego na zebraniu spółki do spraw handlu ze Wschodem.
 5. Rozmowa S. Wokulskiego z Julianem Ochockim. (wynalazki, Izabela Łęcka, miłość i kobiety,)
 6. Samotny spacer Wokulskiego po Łazienkach.
 7. Samobójcze myśli Wokulskiego.
 8. Nietypowa reakcja Wokulskiego na napaść.

LALKA. ROZDZIAŁ DWUNASTY: WĘDRÓWKI ZA CUDZYMI INTERESAMI

 1. List pani Meliton do Stanisława Wokulskiego.
 2. S. Wokulski wyraża zgodę na bycie kumem.
 3. Wizyta Maruszewicza w sprawie konia wyścigowego Krzeszowskich.
 4. Oględziny kamienicy Łęckich.
 5. Spotkanie pani Stawskiej.
 6. Wizyta Wokulskiego u adwokata w sprawie kupna kamienicy.
 7. Rozmowa ze starym Szlangbaumem o antysemityzmie i szaradach.
 8. Oględziny klaczy Krzeszowskich.
 9. Dyrektorska obietnica zwycięstwa w wyścigu.
 10. Próba odkupienia klaczy przez barona Krzeszowskiego.

LALKA. ROZDZIAŁ TRZYNASTY: WIELKOPAŃSKIE ZABAWY

 1. Oględziny klaczy przez S. Wokulskiego.
 2. Spotkanie z Łęckimi i prezesową.
 3. Zwycięstwo Yunga na Sułtance.
 4. Afront ze strony barona Krzeszowskiego Wokulskiemu.
 5. Umówienie się S. Wokulskiego na pojedynek z baronem Krzeszowskim.
 6. Wdzięczność Izabeli Łęckiej.
 7. Wizyta u Szumana i Rzeckiego.
 8. Spotkanie sekundantów.
 9. Gra barona Krzeszowskiego w karty do późna.
 10. Wygrany przez Wokulskiego pojedynek.
 11. Rozmowa z Maruszewiczem.
 12. Pożyczka rzekomo dla barona Krzeszowskiego.
 13. Wizyta adwokata w sprawie spółki i kamienicy.
 14. List-zaproszenie na obiad do Łęckich.

LALKA. ROZDZIAŁ CZTERNASTY: DZIEWICZE MARZENIA

 1. Pogarda Izabeli wobec kupca.
 2. Zrozumienie Łęckiej dla adorującego ją nuworysza.
 3. Dostrzeżenie niezwykłości w S. Wokulskim przez Izabelę.
 4. Przekonanie Izabeli o zdominowaniu przez nią Wokulskiego.
 5. Wieść o pojedynku Wokulskiego i Krzeszowskiego.
 6. List Barona Krzeszowskiego do Izabeli Łęckiej.
 7. Marzenia Izabeli Łęckiej.
 8. Zaproszenie Stanisława Wokulskiego na obiad do Łęckich.

LALKA. ROZDZIAŁ PIĘTNASTY: W JAKI SPOSÓB DUSZĘ LUDZKĄ SZARPIE NAMIĘTNOŚĆ, A W JAKI ROZSĄDEK

 1. Spacer Wokulskiego po Warszawie.
 2. Rozważania S. Wokulskiego o miłości, Izabeli i małżeństwie.
 3. Myśli Wokulskiego o szaleństwie i śmierci.
 4. Powrót do mieszkania.
 5. Rozważania o Koperniku i Julianie Ochockim.
 6. Strzyżenie S. Wokulskiego i propozycje fryzjera.

LALKA. ROZDZIAŁ SZESNASTY: "ONA" - "ON" - I CI INNI

 1. Rozważania Izabeli Łęckiej o Rossim.
 2. Kalkulacje Tomasza Łęckiego.
 3. Przybycie Stanisława Wokulskiego.
 4. Rozmowa Łęckich i Florentyny z S. Wokulskim.
 5. Obiadowe prowokacje S. Wokulskiego.
 6. Zwycięski spór Wokulskiego z Florentyną o etykietę.
 7. Tete-a-tete S. Wokulskiego z I. Łecką.
 8. Wspólne S. Wokulskiego i Łęckich plany wyjazdu do Paryża.

LALKA. ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY: KIEŁKOWANIE ROZMAITYCH ZASIEWÓW I ZŁUDZEŃ

 1. Refleksje Wokulskiego o udanym obiedzie u Łęckich.
 2. Pomoc Wokulskiego Obermanowi.
 3. Listy w sprawie Marii.
 4. Pomoc Wokulskiego Marii.
 5. Nieudana wizyta Wokulskiego u Krzeszowskiego.
 6. Rozmowa barona Krzeszowskiego z hrabią Licińskim o Wokulskim i Maruszewiczu.
 7. Spotkanie Wokulskiego z adwokatem i Szlangbaumem w sprawie zakupu kamienicy Łęckich.
 8. Nieprzypadkowe spotkanie z Łęckimi w Łazienkach.
 9. Spacer Wokulskiego z Izabelą w okolicach Pomarańczarni.
 10. Rozmowa Wokulskiego z Izabelą o klakierach dla Rossiego.

LALKA. ROZDZIAŁ OSIEMNASTY: ZDUMIENIA, PRZYWIDZENIA I OBSERWACJE STAREGO SUBIEKTA

 1. Fascynacja S. Wokulskiego włoskim teatrem.
 2. Szlangbauma nieudana próba spotkania S. Wokulskiego.
 3. Ignacy Rzecki w teatrze.
 4. Naiwne rozważania I. Rzeckiego o Wokulskim, Łęckiej i Rossim.
 5. Późny obiad i pijaństwo I. Rzeckiego.
 6. Teatralne sny-widzenia I. Rzeckiego.
 7. Pilny list życzliwej do Wokulskiego.
 8. Rozmowa I. Rzeckiego i Klejna o kupnie kamienicy przez Wokulskiego.
 9. Napiętnowana antysemityzmem rozmowa I. Rzeckiego z Henrykiem Szlangbaumem.
 10. Rozczarowująca Wokulskiego rozmowa z I. Rzeckim.
 11. Rozmowa I. Rzeckiego z Mraczewskim o Pani Stawskiej i propozycji Suzina wyjazdu do Paryża.
 12. III sen Rzeckiego o zawaleniu się domu.
 13. Licytacja kamienicy Łęckich.

LALKA. ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY: PIERWSZE OSTRZEŻENIE

 1. Druga rozmowa I. Rzeckiego z Mraczewskim o wyjeździe Suzina do Paryża.
 2. List od Izabeli Łęckiej do S. Wokulskiego.
 3. Rozmowa S. Wokulskiego z I. Rzeckim.
 4. Rozmowa Tomasza Łęckiego z S. Wokulskim o zlicytowanej kamienicy.
 5. Złość Henryka Szlangbauma.
 6. Rozmowa Tomasza Łęckiego z Izabelą o majątku.
 7. Wtargnięcie Dawida Szpigelmana do mieszkania Łęckich i rozmowa z Izabelą.
 8. Przybycie hrabiny do Izabeli Łęckiej.
 9. Informacja o przybyciu Kazimierza Starskiego.
 10. Rozmowa z Florentyną o planach matrymonialnych.
 11. List Krzeszowskiej do Izabeli Łęckiej.
 12. Rozmowa Izabeli Łęckiej z Tomaszem Łęckim o liście Krzeszowskiej.
 13. Załatwienie spraw z dłużnikami Łęckich przez Wokulskiego.
 14. Nieprzyjemna rozmowa z Izabelą Łęcką na temat finansowej pomocy Wokulskiego.
 15. Wizyta Kazimierza Starskiego.
 16. Rozmowa Wokulskiego z Tomaszem Łęckim.

do góry↑

 

TOM II - Plan wydarzeń. Lalka

LALKA. ROZDZIAŁ PIERWSZY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Nagły wyjazd Stanisława Wokulskiego do Paryża.
 2. Rozmowa I. Rzeckiego i Wokulskiego poprzedzająca wyjazd do Paryża.
 3. Spotkanie Wokulskiego z Szumanem na dworcu.
 4. Rozmowa I. Rzeckiego z Szumanem o cywilizacji, miłości, kobietach i Wokulskim.
 5. Retrospekcja I. Rzeckiego do 1858 r.
 6. Wokulski i ojciec u Hopfera.
 7. Mieszkanie u Jana Mincla z Rzeckim i studia,
 8. Romans Wokulskiego z Małgorzatą Minclową.
 9. Agitacja Leona do powstania.
 10. Tajemnicze zachowanie Wokulskiego.
 11. Zniknięcie Wokulskiego.
 12. Pobyt Wokulskiego w Irkucku.
 13. Śmierć Jana Mincla.
 14. Powrót Wokulskiego.
 15. Bieda Wokulskiego.
 16. Małżeństwo z Małgorzatą Minclową.
 17. 5 lat małżeństwa i rozwój sklepu.
 18. Śmierć Małgorzaty Wokulskiej.
 19. Wyjazd Wokulskiego do Bułgarii.

LALKA. ROZDZIAŁ DRUGI: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Opis sytuacji politycznej w Europie.
 2. Inspekcja I. Rzeckiego w kamienicy S. Wokulskiego.
 3. Rozmowa I. Rzeckiego z rządcą Wirskim.
 4. Rozmowa I. Rzeckiego i Wirskiego z lokatorem -studentem.
 5. Rozmowa I. Rzeckiego i Wirskiego z baronową Krzeszowską.
 6. Rozmowa I. Rzeckiego i Wirskiego z panią Stawską i jej matką.

ROZDZIAŁ TRZECI: SZARE DNIE I KRWAWE GODZINY

 1. Podróż S. Wokulskiego koleją do Paryża.
 2. Spotkanie S. Wokulskiego z Suzinem.
 3. Spotkanie S. Wokulskiego z samym sobą w hotelowym pokoju.
 4. Spacer po Paryżu.
 5. Powrót S. Wokulskiego dorożką do Grand Hotel.
 6. Wokulskiego załatwianie interesantów.
 7. Drugi spacer Wokulskiego po Paryżu.
 8. Utrata srebrnej papierośnicy przez S. Wokulskiego.
 9. Sesja z budowniczymi okrętów i inżynierami.
 10. Wycieczki Wokulskiego po Paryżu.
 11. Wizyta Wokulskiego w teatrze.

LALKA. ROZDZIAŁ CZWARTY: WIDZIADŁO

 1. Pierwsza rozmowa S. Wokulskiego z profesorem Geistem.
 2. Druga rozmowa S. Wokulskiego z profesorem Geistem.
 3. Udział S. Wokulskiego w pokazie profesora Palmieriego.
 4. Rozwianie wątpliwości S. Wokulskiego w czasie prywatnej wizyty u profesora Palmieriego.
 5. Rozmowa S. Wokulskiego z Suzinem.
 6. Refleksja S. Wokulskiego na temat swojego losu.
 7. List Rzeckiego do S. Wokulskiego.
 8. Wizyta S. Wokulskiego u baronowej.
 9. Zabijanie czasu przez S. Wokulskiego.
 10. Druga wizyta S. Wokulskiego u profesora Palmieriego.
 11. Wizyta S. Wokulskiego u profesora Geista.
 12. Czytanie Mickiewicza przez S. Wokulskiego.
 13. Decyzja S. Wokulskiego o powrocie do Warszawy.

LALKA. ROZDZIAŁ PIĄTY: CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY W MIŁOŚCI

 1. Drugi list od Prezesowej do S. Wokulskiego.
 2. List od Suzina do S. Wokulskiego.
 3. Podróż S. Wokulskiego do Prezesowej.
 4. Rozmowa S. Wokulskiego z baronem Dalskim.
 5. Dotarcie do celu podróży.

LALKA. ROZDZIAŁ SZÓSTY: WIEJSKIE ROZRYWKI

 1. Rozmowa z baronem Dalskim w drodze powozem do Zasławka.
 2. Spotkanie S. Wokulskiego w drodze z towarzystwem z Zasławka.
 3. Ratunek S. Wokulskiego breka powożoną przez Juliana Ochockiego przed wywrotką.
 4. Rozmowa S. Wokulskiego z prezesową Zasławską.
 5. Zabawa S. Wokulskiego z psem łańcuchowym.
 6. Spotkanie S. Wokulskiego z Julianem Ochockim w drodze na połów ryb.
 7. Rozmowa o roli pieniądza i małżeństwach dla pieniędzy.
 8. Wizyta prezesowej na folwarku.
 9. Konna przejażdżka S. Wokulskiego i Kazimiery Wąsowskiej.

LALKA. ROZDZIAŁ SIÓDMY: POD JEDNYM DACHEM

 1. Przybycie Izabeli Łęckiej do Zasławka.
 2. Retrospekcja dotycząca relacji Izabeli Łęckiej z Kazimierzem Starskim.
 3. Geneza spotkania wszystkich w Zasławku.
 4. Rozmowy Izabeli Łęckiej i prezesowej Zasławskiej.
 5. Obiad w towarzystwie Izabeli Łęckiej.
 6. Rozmowa S. Wokulskiego z Eweliną Janocką.
 7. Tete-a-tete S. Wokulskiego z Izabelą Łęcką w parku.
 8. Dziwne zachowanie K. Wąsowskiej w deszczowe dni w Zasławku.
 9. Wyprawa na rydze.

LALKA. ROZDZIAŁ ÓSMY: LASY, RUINY I CZARY ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Podróż do lasu.
 2. Opowieść S. Wokulskiego o locie balonem.
 3. Las jako świątynia według Izabeli Łęckiej.
 4. Dni szczęścia w Zasławku.
 5. Rozmowa z prezesową o cukierni, ruinach zamku i grobie Stanisława Wokulskiego (wuja).
 6. Wyprawa do Zasławia i spostrzeżenia narratora na temat K. Starskiego i I. Łęckiej.
 7. Rozmowa S. Wokulskiego z Proboszczem w Zasławiu.
 8. Rozmowa S. Wokulskiego z Węgiełkiem.
 9. Spacer S. Wokulskiego i Izabeli Łęckiej do ruin w Zasławiu.
 10. Legenda kamienia w Zasławiu.
 11. Obiad w Zasławiu.
 12. Powrót do Zasławka z przywidzeniami S. Wokulskiego na temat K. Starskiego i I. Łęckiej.
 13. Ostatni spacer S. Wokulskiego i I. Łęckiej w Zasławku.
 14. Wyjazd I. Łęckiej.
 15. Rozmowa (ostrzeżenie?) prezesowej Zasławskiej z S. Wokulskim o kobietach i K. Starskim.
 16. Rozmowa S. Wokulskiego z baronem Dalskim na temat kobiet.
 17. Rozmowa S. Wokulskiego z Julianem Ochockim o kobietach.

LALKA. ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Niebezpieczeństwa wielkiej polityki 1879.
 2. Dżuma zagrożeniem dla interesów S. Wokulskiego.
 3. Informacja o procesie wytoczonym przez Krzeszowską Helenie Stawskiej.
 4. Wizyta S. Wokulskiego w Moskwie.
 5. Ostrzeżenie pod adresem S. Wokulskiego pod adresem znajomego kupca.
 6. Rozmowa I. Rzeckiego ze S. Wokulskim.
 7. Informacja Maruszewicza o ofercie kupna kamienicy przez Krzeszowską.
 8. Relacja I. Rzeckiego z wizyt u Heleny Stawskiej.
 9. Dziwne cykle życia hazardzisty Maruszewicza.
 10. Wizyta I. Rzeckiego i S. Wokulskiego u pani Heleny Stawskiej.
 11. Anonimowy list od Krzeszowskiej.
 12. Wizyta adwokata Krzeszowskiej u S. Wokulskiego.
 13. Rozlane piwo w trakcie kłótni I. Rzeckiego z radcą Węgrowiczem i Szprotem o sprzedaży sklepu i małżeństwie z I. Łęcką.
 14. Rozmowa ze S. Wokulskim o sprzedaży sklepu i małżeństwie z I. Łęcką.

LALKA. ROZDZIAŁ DZIESIĄTY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Wizyta I. Rzeckiego u Heleny Stawskiej.
 2. Praca Heleny Stawskiej u baronowej Krzeszowskiej.
 3. Rozmowa baronowej z Heleną Stawską o sprzedaży kamienicy.
 4. Wystąpienie Księcia w interesie Krzeszowskiej w rozmowie ze S. Wokulskim.
 5. Wizyty Heluni w mieszkaniu baronowej Krzeszowskiej.
 6. Odkupienie od S. Wokulskiego przez Krzeszowską kamienicy za 100 tyś rubli.
 7. Zwolnienie Heleny Stawskiej.
 8. Zakup lalki dla Heluni przez Helenę Stawską w sklepie S. Wokulskiego.
 9. Relacja Wirskiego z oskarżenia Heleny Stawskiej o kradzież lalki.
 10. Rozmowa I. Rzeckiego ze S. Wokulskim w sprawie pomocy dla H. Stawskiej.
 11. Wizyta S. Wokulskiego i I. Rzeckiego w mieszkaniu Heleny Stawskiej.
 12. Relacja z działań wojennych Anglików w Afganistanie.
 13. Problemy w spółce do spraw handlu ze Wschodem.
 14. Dżuma w Wietlance.
 15. Wizyta I. Rzeckiego w mieszkaniu Heleny Stawskiej.

LALKA. ROZDZIAŁ JEDENASTY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Monolog I. Rzeckiego na temat sprawiedliwości świata.
 2. Dziwne zachowanie współpracowników I. Rzeckiego.
 3. Plotki piwne Szprota i radcy Węgrowicza o sprzedaży sklepu przez S. Wokulskiego.
 4. Rozmowa I. Rzeckiego z doktorem Szumanem o S. Wokulskim.
 5. Testament S. Wokulskiego.
 6. Druga rozmowa z Szumanem o przyczynach rozdrażnienia S. Wokulskiego.
 7. Dyskusja S. Wokulskiego z I. Rzeckim przy herbatce.
 8. Zaproszenie S. Wokulskiego od Księcia na bal.
 9. Wieczór u pani Heleny Stawskiej i Jadwigi Misiewiczowej.
 10. Zmowa I. Rzeckiego i Jadwigi Misiewiczowej.
 11. Wizyty S. Wokulskiego u Heleny Stawskiej.
 12. Eksmisja studentów z kamienicy Krzeszowskiej.

LALKA. ROZDZIAŁ DWUNASTY: DAMY I KOBIETY

 1. Popularność domu Łęckich.
 2. Wywiad Księcia w sprawie S. Wokulskiego.
 3. Wizyta Kazimiery Wąsowskiej i Juliana Ochockiego u Łęckich.
 4. Gierki Izabeli Łęckiej ze S. Wokulskim.
 5. Wizyty S. Wokulskiego u Heleny Stawskiej.
 6. Ewolucja uczuć H. Stawskiej w stosunku do Stanisława Wokulskiego.
 7. Tragizm obmawianej Heleny Stawskiej.

LALKA. ROZDZIAŁ TRZYNASTY: W JAKI SPOSÓB ZACZYNAJĄ OTWIERAĆ SIĘ OCZY

 1. Wizyta ratunkowa I. Rzeckiego i doktora Szumana.
 2. Charytatywne i plotkarskie rozrywki arystokracji.
 3. Przyjazd Molinariego do Warszawy.
 4. Niedoszłe spotkanie S. Wokulskiego z Molinarim na prośbę Izabeli Łęckiej.
 5. Wizyta Węgiełka i informacja o ślubie z Marianną.
 6. Flirt Izabeli z Molinarim na oczach S. Wokulskiego.
 7. Rozmowa K. Wąsowskiej z J. Ochockim o kobietach, miłości i S. Wokulskim.
 8. Rozmowa K. Wąsowskiej z I. Łęcką o S. Wokulskim.
 9. Odrzucenie Molinariego przez księcia i towarzystwo.
 10. Wizja Izabeli Łęckiej ze S. Wokulskim w rolach głównych.
 11. Rozważania S. Wokulskiego na temat śmierci i doboru naturalnego.
 12. Wizyty S. Wokulskiego u Heleny Stawskiej.
 13. Zgubna dla Wokulskiego przejażdżka z K. Wąsowską po alejach.
 14. Wizyta u Izabeli Łęckiej, przyjęte oświadczyny i drogocenny podarunek.
 15. Odwiedziny chorej pani Heleny Stawskiej i zapowiedź jej wyjazdu z Warszawy pod Częstochowę.
 16. Spotkanie Kazimiery Wąsowskiej i S. Wokulskiego.

LALKA. ROZDZIAŁ CZTERNASTY: POGODZENI MAŁŻONKOWIE

 1. Codzienne okropności baronowej Krzeszowskiej
 2. Powrót barona Krzeszowskiego i metamorfoza baronowej.
 3. Naprawa niecnych czynów baronowej przez barona.
 4. Rozmowa barona z Rzeckim o oszustwach Maruszewicza.
 5. Przeprosiny barona złożone Stanisławowi Wokulskiemu.
 6. Samobójcza wizyta Maruszewicza u S. Wokulskiego.

LALKA. ROZDZIAŁ PIĘTNASTY: TEMPUS FUGIT, AETERNITAS MANET

 1. Echa amnestii Maruszewicza.
 2. Dewiacje zakochanego S. Wokulskiego.
 3. Informacja o śmierci prezesowej Zasławskiej.
 4. Wyjazd S. Wokulskiego, Łęckich i K. Starskiego do Krakowa do chorującej ciotki Hortensji.
 5. Rozmowa Izabeli Łęckiej i K. Starskiego o zachowaniu Wokulskiego wobec Maruszewicza.
 6. Rozmowa Izabeli Łęckiej i K. Starskiego o tym, jak zgubili blaszkę z medalionu Geista podarowanego przez S. Wokulskiego narzeczonej.
 7. Podstęp S. Wokulskiego z użyciem nadkonduktora.
 8. Rozmowa S. Wokulskiego z Kaziemierzem Starskim.
 9. Farawell, miss Iza, farewell!
 10. Wizja S. Wokulskiego z wieżą.
 11. Wizja S. Wokulskiego z I. Łęcką na cmentarzu.
 12. Nieudana samobójcza próba S. Wokulskiego.
 13. Rozmowa z dróżnikiem Wysockim.

LALKA. ROZDZIAŁ SZESNASTY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Przewidywania wojny światowej.
 2. Upadek zawodowy I. Rzeckiego.
 3. Metamorfoza Henryka Szlangbauma.
 4. Los subiektów ze sklepu S. Wokulskiego.
 5. Barona wynajem mieszkania 3 studentom.
 6. Złośliwości studentów wyrządzane Maruszewiczowi.
 7. Donosy Maruszewicza na Klejna.
 8. Apatia S. Wokulskiego.
 9. Odkrycia Szumana dotyczące wypadków S. Wokulskiego.
 10. Wojaże i zakochanie Mraczewskiego w Helenie Stawskiej.

LALKA. ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY: DUSZA W LETARGU

 1. Powrót S. Wokulskiego do mieszkania w Warszawie.
 2. Cierpienia S. Wokulskiego.
 3. Wizyty I. Rzeckiego i Szumana u S. Wokulskiego.
 4. Cierpienia S. Wokulskiego i lektura obrazków i literatury.
 5. List z Paryża od baronowej z informacją o śmierci Ludwika Stawskiego.
 6. Wizyta Henryka Szlangbauma u S. Wokulskiego.
 7. Rozmowa S. Wokulskiego z Szumanem o Żydach.
 8. Rozmowa I. Rzeckiego ze S. Wokulskim o aresztowaniu Klejna i studentów wskutek donosu Maruszewicza.
 9. Rozmowa I. Rzeckiego ze S. Wokulskim o Żydach.
 10. I. Rzeckiego namowy S. Wokulskiego do ożenku z Heleną Stawską.
 11. Terapeutyczna rozmowa S. Wokulskiego i Szumana.
 12. Rozmowa Księcia ze S. Wokulskim o arystokracji.
 13. Sesja spółki do handlu z cesarstwem.
 14. Pożegnania ze S. Wokulskim.
 15. Historia Węgiełka.
 16. Sprawozdanie Juliana Ochockiego z dramatycznych wypadków w Zasławiu (zdrada Eweliny ze Starskim, próba obalenia testamentu prezesowej, pojedynek barona ze Starskim, rozwód barona z Eweliną, ucieczka K. Starskiego za granicę,).
 17. Rozmowa z Julianem Ochockim o nauce.
 18. Uzdrowienie S. Wokulskiego poprzez eksperymenty naukowe.
 19. Myśli S. Wokulskiego o Geiście.
 20. Rozmowa S. Wokulskiego z Kazimierą Wąsowską (o zdradzie Eweliny Dalskiej (Janockiej), o równouprawnieniu kobiet, o Izabeli Łęckiej, o romansie między nimi)
 21. Spotkanie Szumana S. Wokulskiego i J. Ochockiego.
 22. Spacer w Łazienkach K. Wąsowskiej i S. Wokulskiego.
 23. Lektura S. Wokulskiego listu Izabeli Łęckiej do Kazimiery Wąsowskiej.
 24. Ostatnie spotkanie K. Wąsowskiej ze S. Wokulskim i pożegnanie.

LALKA. ROZDZIAŁ OSIEMNASTY: PAMIĘTNIK STAREGO SUBIEKTA

 1. Śmierć Ludwika Napoleona.
 2. Zmiany wśród znajomych I. Rzeckiego.
 3. Narastanie antysemityzmu w społeczeństwie.
 4. Prezentacja poglądów Szumana.
 5. Poglądy I. Rzeckiego na przyszłość S. Wokulskiego.

LALKA. ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY: ... ? ...

 1. Zmartwienia I. Rzeckiego.
 2. Piwna wizyta radcy Węgrowicza i ajenta Szprota.
 3. Lekarska interwencja Szumana.
 4. Relacja J. Ochockiego z postępków Izabeli Łęckiej.
 5. Rewelacje Szumana o S. Wokulskim.
 6. Testament S. Wokulskiego.
 7. List Węgiełka o wysadzeniu zamku w Zasławiu.
 8. Rozmowa J. Ochockiego z Szumanem o zakonnych planach Izabeli Łęckiej.
 9. Śmierć I. Rzeckiego. 

 do góry↑

Plan wydarzeń z "Lalki".

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.