Lalka - opracowanie lektury

Lisiecki - charakterystyka z cytatami

3.9583333333333 1 1 1 1 1 Rating 79%

Bolesław Prus: Lalka. Lisiecki - charakterystyka z cytatami

Celem artykułu jest scharakteryzowanie za pomocą cytatów subiekta Lisieckiego - bohatera "Lalki" Bolesława Prusa. Losy bohatera bardzo mocno związane są z Ignacym Rzeckim i Henrykiem Szlangbaumem. Jest on przykładem antysemityzmu w polskim społeczeństwie. Nie odgrywa żadnej większej roli w powieści Bolesława Prusa. Jak wiele innych postaci stanowi on tło dla głównych bohaterów "Lalki".

Lisiecki - charakterystyka zewnętrzna Lisieckiego z cytatami

Lisiecki to subiekt w sklepie Stanisława Wokulskiego.

Lisicki nosi brodę

„lecz poplątało mu szyki wejście drugiego subiekta z brodą”. Narrator opisując spóźnionego bohatera.

Lisicki łysieje

„Moja łysina, jeżeli ją kto dojrzy, jest smutnym dziedzictwem rodu”. Rozmowa bohatera z Ignacym Rzeckim.

Lisiecki - charakterystyka wewnętrzna Lisieckiego z cytatami

Lisiecki bywa sarkastyczny i oschły

„Pański zegarek zawsze spieszy się z rana, a późni wieczorem”. Odpowiedź bohatera na zarzut spóźnienia ze strony Ignacego Rzeckiego.

Często posługuje się ironią, jest uszczypliwy

„pańska siwizna i gderliwy charakter są owocami starości, którą... chciałbym szanować” - Riposta bohatera w słownej utarczce z Ignacym Rzeckim po przyjściu do pracy.

Lisiecki nie lubi Ignacego Rzeckiego i jest złośliwy

„Przynajmniej raz wygadał się, że całe życie jest niedołęgą”. Bohater do Klejna o Ignacym Rzeckim.

Ignacy Rzecki ufa Lisieckiemu

„pan Ignacy, zdawszy kasę Lisieckiemu, któremu pomimo ciągłych sporów ufał najbardziej”. Narrator o zachowaniu Ignacego Rzeckiego udającego się na obiad.

„Lisiecki zawsze był gorączka.” Ignacy Rzecki w "Pamiętniku starego subiekta".

Lisiecki to antysemita

„Żydzi, mówię, Żydzi!... Wszystkich trzymają za łeb i nie pozwolą, ażeby im bruździł jakiś Wokulski, nie Żyd ani nawet meches.” Bohater o szansach Stanisława Wokulskiego na wielkie interesy.

„Zerwać z Żydami (...) Bardzo dobrze robi szef wycofując się z tych parszywych stosunków.” Bohater zwraca się do Stanisława Wokulskiego źle zrozumiawszy słowa przełożonego.

Antysemityzm Lisieckiego obraca się przeciwko jednemu z subiektów – Henrykowi Szlangbaumowi

„Jak te kanalie Żydy cisną się na Krakowskie Przedmieście! Nie mógłby to parch, jeden z drugim, pilnować się Nalewek albo Świętojerskiej?” Ignacy Rzecki opisuje to w "Pamiętniku starego subiekta".

Po przejęciu sklepu od Stanisława Wokulskiego Lisiecki zostaje zwolniony przez Henryka Szlangbauma

„Lisiecki płacze, że mu Szlangbaum wymówił miejsce od świętego Jana” Ignacy Rzecki w "Pamiętniku starego subiekta".

Rola subiekta Lisieckiego w akcji "Lalki" B. Prusa

Lisiecki wyjechał do Rosji

„Lisiecki przeniósł się do Astrachania nad Wołgę. Na odjezdne powiedział mi, że tu niedługo zostaną tylko Żydzi, a reszta zżydzieje.” Ignacy Rzecki w "Pamiętniku starego subiekta".

Źródło:

Lalka B. Prus - strona Uniwersytetu Gdańskiego

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.