Lalka - opracowanie lektury

Lalka - opracowania

4.0714285714286 1 1 1 1 1 Rating 81%

Opracowania "Lalki" B. Prusa

Artykuł zawiera wyliczone opracowania powieści "Lalka" Bolesława Prusa, czyli bibliografię przedmiotową (literaturę przedmiotową) przydatną dla zrozumienia powieści. Taka lista przydatna jest w pisaniu wypracowania na temat "Lalki" Bolesława Prusa lub przygotowywania się do matury ustnej z języka polskiego.

Lalka. Bibliografia przedmiotowa (opracowania):

 1. Bachórz Józef, "Wstęp", w: Bolesław Prus, "Lalka"
 2. Budrewicz Tadeusz, "Lalka. Konteksty stylu"
 3. Markiewicz Henryk „Lalka” Bolesława Prusa
 4. Pieścikowski E. "Nad twórczością Bolesława Prusa"
 5. Prus Bolesław, "Kroniki tygodniowe",
 6. Prus Bolesław, "Słówko o krytyce pozytywnej"
 7. Tokarczuk Olga, "Lalka i perła
 8. Szweykowski ZYgmunt, "Twórczość Bolesława Prusa"

Pozytywizm - opracowania (literatura przedmiotu):

 1. Bachtin Michaił Problemy poetyki Dostojewskiego
 2. Borkowska G. Pozytywiści i inni
 3. Brodzka A. Maria Konopnicka
 4. Bryl Ernest Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja
 5. Bujnicki Tadeusz Polska powieść historyczna XIX wieku
 6. Bujnicki Tadeusz, A. Rataj Trylogia Sienkiewicza. Leksykon
 7. Bujnicki Tadeusz, Axer Jerzy Po co Sienkiewicz?
 8. Dramat i teatr pozytywistyczny red. D. Ratajczak
 9. Gombrowicz Witold Sienkiewicz w: tegoż Dziennik 1953-1956
 10. Historia prasy polskiej red. J. Łojka
 11. Jankowski E. Eliza Orzeszkowa
 12. Jedlicki J. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku
 13. Kłosińska K. Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej
 14. Kołaczkowski S. Aleksander Świętochowski i pozytywizm warszawski
 15. Kołakowski Leszek Filozofia pozytywistyczna. Od Hume'a do koła Wiedeńskiego
 16. Krzyżanowski Julian W kręgu wielkich realistów
 17. Kulczyska-Saloni Janina Pozytywizm
 18. Kulczyska-Saloni Janina Życie literackie Warszawy w latach 1864 – 1892
 19. Kulczyska-Saloni Janina, Knysz-Rudzka D., Paczoska E. Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje
 20. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny red. Julian Krzyżanowski
 21. Maciejewski J. Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem i pozytywizmem
 22. Mackiewicz Stanisław Cat Dostojewski
 23. Markiewicz Henryk Literatura pozytywizmu
 24. Markiewicz Henryk Pozytywizm
 25. Martuszewska Anna Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876 – 1895)
 26. Martuszewska Anna Obraz literatury polskiej. Seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu
 27. Paczoska E. Krytyka literacka pozytywistów
 28. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu oprac. Janina Kulczycka-Saloni
 29. Przybylski Ryszard Dostojewski i przeklęte problemy
 30. Ryszkiewicz A. Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm
 31. Ryszkiewicz A. 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865 - 1895
 32. Słownik literatury polskiej XIX wieku red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa
 33. Szestow Lew Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii
 34. Szweykowski Zygmunt Trylogia Henryka Sienkiewicza. Szkice
 35. Szweykowski Zygmunt Twórczość Bolesława Prusa
 36. Szypowska Maria Asnyk znany i nieznany
 37. Tomkowski J. Mój pozytywizm
 38. Tyniecki J. Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism
 39. Warszawa pozytywistów red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicza
 40. Zawistowski Henryk Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza
 41. Żmigrodzka Maria Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.