Ludzie bezdomni - opracowanie lektury

Tomasz Judym jako romantyk

3.875 1 1 1 1 1 Rating 78%

Tomasz Judym - bohater romantyczny

Stefan Żeromski nazwał Tomasza Judyma „Hamletem dzisiejszym".

Bohater „Ludzi bezdomnych" rzeczywiście ma wiele cech Hamleta: bezkompromisowość, idealizm, czystość moralną, wrażliwość, w tym wrażliwość na piękno, pasję, indywidualizm.

Główny bohater powieści Stefana Żeromskiego pt. Ludzie bezdomni to bohater modernistyczny, przykład młodopolskiego inteligenta, na którego składają się dwa pierwiastki: bohater romantyczny i bohater pozytywistyczny. Tomasz Judym to pozytywista, bo ma wiele jego cech. Przede wszystkim jednak Judym to bohater romantyczny.

Tomasz Judym jako bohater romantyczny:

 1. samotność - towarzyszy mu od dzieciństwa;
 2. wrażliwość – Tomasz Judym jest wrażliwy na piękno (widać to w Luwrze) I na krzywdę ludzką, obok której nie potrafi być obojętny – stąd potrzeba służby najuboższym.
 3. niezrozumienie i odrzucenie - jako lekarz został odrzucony przez środowisko;
 4. odrzuca innych – jego samotność wynika również z jego wyboru - odtrąca Joannę, by spłacić dług;
 5. alienacja – Tomasz Judym jest wyobcowany w środowisku lekarzy, źle się czuje zarówno wśród biedoty, jak i bogaczy;
 6. indywidualizm – wszędzie działa w pojedynkę;
 7. idealizm – gotowy jest poświęcić się bez reszty swojej misji pomagania biedocie;
 8. heroizm – Tomasz Judym jest bezkompromisowo wierny sobie i swoim ideałom, to niewątpliwie jest postawa heroiczna;
 9. prometejski bunt – poświęca swoje szczęście, by polepszać los innych ludzi, by pomóc pokrzywdzonym;
 10. niezgoda na zastaną rzeczywistość – bezkompromisowe dążenie do zmiany świata;
 11. zawsze ponosi porażki – przegrywa każdą swoją szansę, ale mimo to nie poddaje się. Tomasz Judym ponosi porażki, bo opór ceniących spokój lekarzy, opór kliki „starców", których ambicje zranił młody, opór kapitalistów i ich urzędników w dążeniu do zysku był zbyt silny. Irena Maciejewska – napisała: „musiał być szczeblem na drodze historycznego rozwoju".
  1. w salonie dr Czernisza,
  2. podczas prywatnej praktyki w Warszawie,
  3. w konfrontacji ze „starcami" w Cisach,
  4. w starciu z inż. Kalinowiczem.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.