Mendel Gdański - opracowanie lektury

Mendel Gdański - narracja

4.625 1 1 1 1 1 Rating 93%

 Maria Konopnicka: Mendel Gdański - narracja w noweli

Narrator w "Mendlu Gdańskim" wypowiada się w 3. os. l. p., jest wszechwiedzący, ale wyraźnie rezygnuje z obiektywizmu - to efekt tendencyjności pozytywistycznego obrazka.

 

Pozytywny stosunek narratora do Mendla Gdańskiego

 • starzec
 • chudy
 • bardzo przejmuje się sytuacją (mrużąc oczy, zachłysnął się odpowiedzią, iskry zagorzały,)
 • narrator heroizuje introligatora, gdy ten decyduje się zostać w swoim domu mimo zamieszek

Negatywny stosunek narratora do zegarmistrza w "Mendlu Gdańskim"

 • gruby, tłusty
 • wciska się do izby
 • śmieje się impertynencko
 • mówi „tonem wyższości”

Stosunek narratora do społeczeństwa polskiego w "Mendlu Gdańskim"

 • nie całe społeczeństwo bierz udział w pogromach tylko pijacy„pijackie głosy” i niedorośli „szatański pisk niedorostków”
 • heroizuje Polaków, którzy pomagają introligatorowi
 • pokazuje negatywne emocje, które nimi żądzą – akcentuje ich prymitywizm („instynkt okrucieństwa”)
 • reifikuje ludzi „wrzawa wpadła”, motłoch
 • akcentuje zezwierzęcenie tłumu „zwierzęca swawola”
 • hiperbolizuje zniszczenia, których dokonuje tłuszcza

Negatywny stosunek narratora do antysemityzmu i pogromu w "Mendlu Gdańskim"

 • stawianie zegarmistrza w negatywnym świetle
 • „ohydna scena” w odniesieniu do sceny pogromu
 • „Tu wybuchła dzika żądza pastwienia się”

Wnioski na temat: narracja w Mendlu Gdańskim:

Narrator krytykuje antysemityzm i występuje w obronie pokrzywdzonych. Wskazuje, że głównym kryterium oceny drugiego człowieka powinny być wartości etyczne a nie narodowościowe.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.