Mistrz i Małgorzata - opracowanie powieści Michaiła Bułhakowa

Motto

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Motto Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa

Stanowi je dialog Fausta z Mefistofelesem z Fausta Johanna Wolfganga Goethego.

...Więc kimże w końcu jesteś? - Jam częścią tej siły,

która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.

J.W. Goethe "Faust"

Mefistofeles jawi się tu jako postać tragiczna - każdy zły uczynek zamienia się w dobro. Mefistofeles pragnie zła, a czyni dobro. Na tym polega jego to kara za bunt przeciw Bogu.

Woland i Mefistofeles to postacie, które mają ze sobą wiele wspólnego.

Motto pozwala na ciekawą koncepcję świata:

Motto jest bezpośrednim nawiązaniem do romantyzmu i przywołuje romantyczne:

  • irracjonalizm
  • intuizjonizm
  • mistycyzm
  • sentymentalizm
  • alienacja
  • indywidualny anarchizm
  • tragizm
  • wewnętrzny konflikt
  • dysharomonię

Skłania ono zatem do szukania romantycznych wartości i romantycznej wizji świata w "Mistrzu i Małgorzacie".

Motto wpływa na interpretację całego dzieła Michaiła Bułhakowa. Świat stworzony przez ludzi jest tak zły, że nawet diabeł w tym kontekście jest dobry, a miłość stanowi tu jedyną siłę ocalającą.

patrz: historia Fausta

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.