Nie-Boska komedia - opracowanie lektury

Nie-Boska komedia - plan wydarzeń

Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia - plan wydarzeń

1835

Część pierwsza "Nie-Boskiej komedii"

Miejsce akcji:

metafizyczne, nieokreślone; wnętrze kościoła wiejskiego, komnata pełna osób, ogród, cmentarz, sypialnia nowożeńców; salon; sala w pałacu; wzgórza i lasy; przepaść nad morzem; dom obłąkanych

Osoby:

Anioł Stróż, Chór Złych Duchów, Ksiądz, Mąż, Żona, świadkowie, Dziewica, Ojciec Beniamin, Ojciec Chrzestny, Matka Chrzestna, mamka z dzieckiem, goście, Zły Duch, Mąż, Sługa, Głos, Żona doktora

 

PLAN WYDARZEŃ Nie-Boskiej komedii

 1. Dialog pomiędzy Chórem Złych Duchów a Aniołem Stróżem.
 2. Ślub
 3. Chęć zdrady żony z nawiedzającą go Dziewicą
 4. Rozpad rodziny wskutek działań Dziewicy
 5. Szaleństwo Żony
 6. Chrzciny Orcia
 7. Błogosławieństwo matki
 8. Hrabia daje się uwieść Dziewicy - symbol romantycznej poezji, złej poezji
 9. Ocalenie i nawrócenie Męża przez Anioła Stróża
 10. Mąż odwiedza Żonę w szpitalu dla obłąkanych
 11. Śmierć Żony.

Część druga "Nie-Boskiej komedii":

Miejsce akcji:

cmentarz, wąwóz, pokój, sypialnia Orcia,

Osoby:

Mąż, Orcio, Filozof, damy i kawalerowie, Lekarz, Krewni, Ojciec Chrzestny, Służący, Mamka

Plan Wydarzeń "Nie-Boskiej komedii":

 1. Opis cudownego i wyjątkowego dzieciństwa Orcia
 2. Wizyta Męża i Orcia na cmentarzu
 3. Dyskusja Filozofa i Męża o rewolucji.
 4. W górskim wąwozie Męża nawiedza Mefisto z Orłem - zapowiedź walki po stronie arystokracji
 5. Diagnoza Lekarza w sprawie ślepoty i pomieszania zmysłów, nadwrażliwości Orcia

Część trzecia "Nie-Boskiej komedii"

Miejsce akcji:

szałas, namiot, polana w lesie, wzgórze w lesie, komnata w pałacu Hrabiego

Osoby:

Przechrzta, Chór przechrztów, Leonard, Pankracy, Mąż, Dziewczyna Lokaje, Kamerdyner, Rzeźnicy, Kobieta, Bianchetti, Rzemieślnik, Chłopi, Dziewica, Niewiasty, Mężowie, Zabójcy, Herman, Kapłani, Filozofowie, Dziewczyny, Dzieci, Artyści, Duchy, lud, sługa zbrojny,

PLAN WYDARZEŃ "Nie-Boskiej komedii"

 1. Opis rewolucjonistów i Pankracego
 2. Knowania Przechrztów
 3. Rozmowa Pankracego z porywczym Leonardem
 4. Dantejska wędrówka Hrabiego z Przechrztą przez obóz rewolucjonistów
 5. Spotkanie z Pankracym

Część czwarta "Nie-Boskiej komedii"

Miejsce akcji:

katedra w zamku Świętej Trójcy, dziedziniec zamkowy, komnata zamkowa, lochy zamku, sala zamkowa, okopy, 

Osoby:

Kapłani, Hrabiowie, Mąż, Acybiskup, Baronowie, Książęta, księża, szlachta, Jakub, Orcio, duchy, starcy, kobiety, dzieci, Książę, Ojciec Chrzestny, Pankracy, Leonard, Bianchetti, rewolucjoniści, Naczelnik Oddziału

PLAN WYDARZEŃ "Nie-Boskiej komedii"

 1. Opis Zamku i doliny Świętej Trójcy otoczonej przez rewolucjonistów o wschodzie słońca
 2. Narada arystokracji i wybór Henryka na wodza
 3. Rozmowa Męża z Księciem i Baronem ukazująca brak wiary w zwycięstwo i ich tchórzostwo
 4. Rozmowa Męża z Orciem widzącym duchy w lochach
 5. Nieudana próba buntu w obozie arystokracji.
 6. Śmierć Orcia.
 7. Samobójstwo Męża
 8. Śmierć Pankracego
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.