Nie-Boska komedia - opracowanie lektury

Nie-Boska komedia - pytania do lektury

Zygmunt Krasiński: Nie-Boska komedia - pytania do lektury

 1835

Pytania z treści Nie-boskiej komedii pomogą ci zapamiętać i lepiej zrozumieć czytany dramat.

 

Część pierwsza. Nie-Boska komedia - pytania do lektury

Do czego nawiązaniem jest tytuł dramatu Nie-Boska komedia?
Jakie znaczenia przywołują motta Nie-Boskiej komedii?
Od czego zaczyna się dramat?
Jaki temat podejmuje dramat na samym początku?
Kiedy Hrabia popełnia krzywoprzysięstwo?
Dlaczego poezja romantyczna jest zła?
Kim jest Dziewica?
Co zdradził Hrabia?
Dlaczego Żona popadła w szaleństwo?
Kogo nie było na chrzcie Orcia?
Jak wygląda błogosławieństwo matki?
Dlaczego Żona chce by Orcio był poetą?
Kiedy Żona błogosławi Orcia?
Kiedy Mąż daje się ostatecznie uwieść Dziewicy?
Dlaczego Męża nie ma na chrzcie syna?
Czym jest szaleństwo Żony dla niej samej?
Jakie imiona dostał na chrzcie Orcio?
Kiedy umiera Żona?

Część druga. Nie-Boska komedia - pytania do lektury

Czym zaczyna się druga część dramatu?
Jaką cenę zapłacił Orcio za dar poezji?
Jak wyglądają relacje Orcia z matką?
Jak długo Mąż opiekuje się Orciem do wizyty na cmentarzu?
Jakie porównanie wykorzystuje Mąż w dyskusji z filozofem na temat rewolucji?
W którym roku życia Orcia traci wzrok i otrzymuje błogosławieństwo ojca?
Czym kończy druga część dramatu?
Z kim rozmawia Orcio kiedy lunatykuje?

Część trzecia. Nie-Boska komedia - pytania do lektury

Od czego zaczyna się trzecia część?
Co knują Przechrztowie?
Dlaczego Przechtowie przystąpili do rewolucji?
Kim są Przechrztowie i w co wierzą?
Jaki wizerunek Żyda odnajdujemy w Nie-Boskiej komedii?
Kto jest przywódcą rewolty?
Jaki jest cel rewolucji?
Kto zaaranżował spotkanie Henryka z Pankracym?
Dlaczego warto umrzeć dla rewolucji?
W trakcie rozmowy z Pankracym Leonard nazywa go zdrajcą. Jak reaguje na to Pankracy?
Dlaczego Pankracy oszczędza Leonarda mimo że ten nazwał go zdrajcą?
Skąd rewolucjoniści mają fundusze na rewolucję?
Jaki stosunek ma Leonard do rewolucji i Pankracego?
Co robią kobiety i mężczyźni wokół szubienicy w obozie rewolucjonistów?
Jakie obrazy, jakich ludzi spotyka Hrabia wędrując poprzez obóz rewolucjonistów?
Czego chcą Rzeźnicy?
Komu służą Rzeźnicy?
Kim jest i co w obozie rewolucjonistów robi Bianchetti?
Co robi Chór Chłopów?
Gdzie Leonard odprawia swoje obrzędy?
Co święci Leonard?
Kogo Leonard nazywa bohaterami Wolności?
Za kogo podaje się Henryk w obozie rewolucjonistów?
Jak Leonard reaguje gdy Hrabia zapowiada, że go zabije?
W jaki sposób rewolucja zostaje ukazana jako religia?
Po co Hrabia chce zwiedzić obóz rewolucjonistów?
Jakie fantastyczne postacie pojawiają się w dramacie?
Jak Pankracy przygotował się do spotkania z Hrabią?
Po co Pankracy spotyka się z Henrykiem?
Co obiecuje Pankracy Hrabiemu?
Co zarzuca Hrabia Pankracemu i rewolucji?
O jakie wartości spierają się Hrabia i Pankracy?

Część czwarta. Nie-Boska komedia - pytania do lektury

Jak Hrabia został wybrany na wodza arystokracji?
Co przysięga Hrabia wybrany na wodza?
Jak Mąż poradził sobie z Księciem i Baronem wzywającymi go do rozpoczęcia układów z rewolucjonistami?
Dlaczego Mąż cieszy się ze śmierci, która go czeka?
Skąd Mąż wie, że umrze?
Za co Mąż został potępiony?
Kogo Orcio widzi oczami swojej duszy?
Dlaczego arystokraci żądają od Hrabiego by ogłosił kapitulację?
Jak Hrabia poradził sobie z buntem podsycanym przez Ojca Chrzestnego?
Kto przeklina Hrabiego za potępienie kapitulacji?
Jakie są przyczyny ostatecznej klęski arystokratów?
Skąd Orcio wiedział, że umrze?
Jak ginie Orcio?
Jak ginie Hrabia?
Dlaczego Hrabia popełnia samobójstwo?
Jaki wyrok wydał Pankracy w sprawie pojmanych jeńców?
W jakich okolicznościach ginie Pankracy?
Kto próbuje pertraktować z rewolucjonistami w sprawie życia jeńców?
Jak zinterpretować zakończenie dramatu?

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.