Pieśń o Rolandzie - opracowanie lektury

Hrabia Roland jako rycerz

4.0666666666667 1 1 1 1 1 Rating 81%

Jakim rycerzem jest hrabia Roland, bohater średniowiecznego chansons de geste (eposu rycerskiego) - "Pieśni o Rolandzie"?

Celem tego opracowania w postaci tabeli jest ukazanie cech rycerza hrabiego Rolanda oraz wskazanie ich w cytatach z "Pieśni o Rolandzie". To, kto mówi o Rolandzie, ma istotne znaczenie dla tego, jak należy traktować jego słowa. Dlatego przy wielu cytatach wskazana jest osoba wypowiadająca się o Rolandzie. Aby wiedzieć, które z cech hrabiego są prawdziwe, a które są fałszywymi oskarżeniami trzeba rozpoznawać postacie i relacje pomiędzy nimi. innymi słowy znać treść "Pieśni o Rolandzie". W tym sensie niniejsze opracowanie raczej nie pełni roli ściągi.
  

Odważny Ganelon o Rolandzie „nie masz równie dzielnego barona" LVIII
Dzielny Książę Naim o Rolandzie do króla mowi: „To dlatego, że dzielny rycerze weń dmie." CXXXV
Troszczy się o bezpieczeństwo króla „Całkiem bezpiecznie przechodź, królu, przez wąwozy" LXIII
Obrońca króla „Nie potrzebujesz niczego lękać się nikogo, póki ja żyję" LXIII
Religijny „Niech mnie Bóg" LXIII
„Hańba dla pogan, prawo da chrześcijan" LXXIX
Honorowy „Niech mnie Bóg pohańbi, jeśli zadam kłam memu rodowi"
LXIII„Postradałbym w słodkiej Francji swoje imię" LXXXIII
Świadomy bycia wzorem „Nie ode mnie spodziewajcie się złego przykładu" LXXIX
Gotów oddać życie za króla „Dla swego pana trzeba ścierpieć wszelką niedolę i znosić wielkie gorąco, i wielkie zimno, i oddać skórę, i nałożyć głową" LXXIX
Kocha swego króla „Trzeba nam tu wytrwać dla naszego króla" LXXIX
Lojalny wobec króla Oddał za niego życie
Patriota - kocha swoją ojczyznę Wielokrotnie mówi o „słodkiej Francji" LXXXIII
Waleczny, chętny do walki
Na słowa: Oliwiera „chyba będziemy mieli sprawę z Saracenami"odpowiada:„Ach, dałby to Bóg" LXXIX
Bezkrytycznie wierzy w swoje możliwości „wszyscy naznaczeni są przez śmierć" LXXXIII
Pyszny, dumny, hardy Hrabia Oliwier do Rolanda mówi: „Serce masz harde i pyszne" XVII
Ganelon mówi do króla „Znasz dobrze pychę Rolanda" CXXXIV
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.