Przedwiośnie - opracowanie lektury

Szklane domy - interpretacja i fragment

3.1428571428571 1 1 1 1 1 Rating 63%

Przedwiośnie: mit szklanych domów

Znajdziesz tu interpretacje szklanych domów z Przedwiośnia S. Żeromskiego.

I Przedwiośnie: Szklane domy - interpretacje

1. Uzasadnienie pragmatyczne - mistyfikacja

Seweryn chciał nakłonić Cezarego do przyjazdu do Polski. Pogłębia rozczarowanie Cezarego po przyjeździe do Polski (choć najprawdopodobniej nie uwierzył on w utopijne opowiadanie ojca).

2. Uzasadnienia psychologiczne

majaki

choroba Seweryna powoduje majaczenie

marzenie emigranta

marzenie Seweryna o Polsce po wielu latach nieobecności w ojczyźnie

marzenie ojca

taką Polskę miał zbudować Cezary

3. Funkcja symboliczna mitu szklanych domów:

Wyraża nierealność marzeń o nowej, niepodległej Polsce, jakie dotychczas żywił Żeromski.

II Źródło toposu szklanych domów

Najprawdopodobniej Stefan Żeromski przeczytał powieść: Czarne diamenty, której autorem jest Maurycy Jokay.

Inna hipoteza: S. Żeromski był na wystawie nowoczesnej architektury w Paryżu, która go zainspirowała do stworzenia koncepsji szklanych domów.

IV Przedwiośnie: Szklane domy - fragment

„Stary długo odkładał odpowiedź, obiecując dać ją później. Wreszcie na jednym z postojów, ciągnących się tak długo, iż tracili nadzieję, czy kiedy odjazd nastąpi, leżąc przytuleni do siebie dla ciepła, jakby byli jednym ciałem, ojciec Baryka zaczął dawać odpowiedź, dlaczego mają do Polski podążać. W wagonie było powietrze tak zepsute i ciężkie, iż Seweryn był niby owa wieszczka grecka, której trójnóg znajdował się nad szczeliną wydzielającą gazy odurzające. Mówił z przymkniętymi oczyma w odurzeniu od trującego zaduchu wędrowców przemierzających równiny Rosji niezmierzonej”.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.