S. Wyspiański: Wesele - opracowanie lektury

Mity narodowe w Weselu

3.9090909090909 1 1 1 1 1 Rating 78%

 Demitologizacja mitów narodowych w Weselu S. Wyspiańskiego

W Weselu Stanisław Wyspiański przywołuje mity, które narodziły się w różnych epokach i istnieją w świadomości polskiego społeczeństwa jako aktualne, a następnie dokonuje demitologizacji polskiej kultury, niezbicie dowodząc ich nieaktualności.

mit solidaryzmu społecznego

 • występuje w „Panu Tadeuszu”, „Nad Niemnem”

 • „z szlachtą polską, polski lud”

 • obalony w Akcie I-porozumienie jest pozorne.

mit szlacheckiego przywódcy

 • szlachta najlepiej nadaje się na przywódcę narodu

 • obalony, bo Gospodarz najlepiej zna obie grupy społeczne, nie przejął się swoją rolą przywódcy, nie jest zdolny do działania i zrzuca odpowiedzialność na Jaśka.

mit racławickiego kosyniera

 • mit walecznych chłopów

 • mit wspólnej walki chłopów i szlachty o ojczyznę

 • obalony -Czepiec go przywołuje, ale nie uznaje przywództwa inteligencji; Jasiek mógł być kontynuatorem, ale nie jest dla niego ważna wolność, a jedynie awans społeczny, bogactwo.

mit chłopa Piasta

 • Źródło: Kronika Polska Galla Anonima -początki dynastii Piastów

 • chłop to symbol pracowitości, mądrości i siły narodowej

 • obalony

  • chłopi

   • nie rozumieją sytuacji narodu

   • skorzy do awantur i porachunków

  • Czepiec

   • wszelkie problemy rozwiązuje siłowo

    • „Żyda w pysk”

    • „my na was z kosami”

mit arkadyjskiej wsi

 • dziennikarz „polska wieś zaciszna, polska wieś spokojna”

 • obalony

  • Jakub Szela żyje w pamięci

  • Czepiec mówi „my się rwiemy ino do jakiej bijacki”

mit poety wieszcza

 • źródło: romantyzm

 • poeta, wieszcz to duchowy przywódca prowadzący naród do walki o niepodległość

 • obalony

  • Poeta

   • dekadent

   • nie potrafi sam działać

   • nie potrafi porwać innych do czynu

  • Dziennikarz

   • mógłby sprawować „rząd dusz”, ale brakuje mu odwagi

mit polski mocarstwowej

 •  źródło: barok, sarmatyzm

 • naród wybrany - szczególna opieka Matki Boskiej nad Polską

 • Polska jako przedmurze chrześcijaństwa

 • wizerunki Matki Boskiej Ostrobramskiej (u A.Mickiewicza) i Częstochowskiej (u H.Sienkiewicza)

 • przepowiednia Wernyhory

  • Polska od morza do morza

 • krytyka

  • naiwności takiego rozumowania.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.