S. Wyspiański: Wesele - opracowanie lektury

Dialektyzacja w Weselu

3.5294117647059 1 1 1 1 1 Rating 71%

 

dialektyzacja

W Weselu Stanisław Wyspiański za stosował dwie stylizacje. Wypowiedzi inteligentów krakowskich są stylizowane na język tej grupy, a wypowiedzi chłopów to przykład dialektyzacji, czyli stylizacji na dialekt małopolski.

Dialektyzacja na poziomie fonetyki

 • mazurzenie: wymowa s, z, c, dz zamiast sz, ż, cz, dż; np. „Chińcyki”, „mu tu cytamy gazety”;

 • wymowa "o" zamiast "a", np. „pon nos obśmiwajom”;

 • końcowe "ą" wymawiano jak "om", np. „nie chcom chcieć”;

 • początkowe "ch" wymawiane jak "k", np. „kces”;

 • "e" wymawiane jak "y" lub "i", np. „tys”, „mliko” uproszczenia np. "syćko"- wszystko;

Dialektyzacja na poziomie fleksji

 • Chińcyki

  • Chińczycy

 • Zchwać do skrzynie

 • Załujta

  • żałujcie

Dialektyzacja na poziomie leksyki

 • Haw - tu

 • Mus - przymus

 • Hajno - tam

 • Śpik - smarkacz

 • Ka - gdzie

 • Gabnąć - chwycić.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.