S. Wyspiański: Wesele - opracowanie lektury

Wesele - dramat narodowy

3.6792452830189 1 1 1 1 1 Rating 74%

Stanisław Wyspiański Wesele - dramat narodowy

Pojawiające się w okolicach północy zjawy wprowadzają nastrój grozy, charakteryzują stany, społeczeństwo. Przypominają historyczne wydarzenia (targowica, rabacja) Krytykują niektóre zjawiska: chłopomania (ludomania). Wprowadzają tematykę narodową.
Wesele to nie tylko dramat narodowy, ale także: Wesele to dramat symboliczny oraz Wesele to dramat społeczny.

Wesele jako dramat narodowy

 1. pokazuje polską historii są d nad przeszłością (Akt II)

 2. pokazuje współczesne społeczeństwo i sąd nad nim (Akt I)

 3. pokazuje jak ważna jest wolność, niepodległość

 4. często mówi o Polsce, ona jest tu bohaterem: „Polska to jest wielka rzecz”, „A to Polska właśnie” (to co w sercu)

 5. krytykuje narodowe mity:

  1. szlachty przywódców narodu

  2. solidarności narodowej

  3. mit kosynierów (polskich chłopów)

  4. mit o cudownym wyzwoleniu

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.