Lista lektur szkolnych

Lista lektur w liceum i technikum do 2015

3.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 77%

Lista lektur w Liceum i Technikum (w szkole średniej) - IV etap edukacyjny.

Lista lektur w Liceum i Technikum do

roku 2015

1. LITERATURA POLSKA

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
- Jan Kochanowski - fraszki, pieśni i treny (wybór)
- Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy
- Daniel Naborowski - wybór wierszy
- Wacław Potocki - wybór wierszy
- Ignacy Krasicki - bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
- Adam Mickiewicz - Romantyczność
- Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
- Adam Mickiewicz Dziady cz. III
- Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
- Zygmunt Krasiński Nie‐Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie
arystokracji i scena finałowa)

- Adam Mickiewicz - wybór wierszy
- Juliusz Słowacki - wybór wierszy
- Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy
- Bolesław Prus Lalka
- Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem - fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa
Benedykta Korczyńskiego z synem

- Eliza Orzeszkowa Gloria victis
- Maria Konopnicka Mendel Gdański
- Bolesław Prus Kamizelka
- Henryk Sienkiewicz Potop
- Kazimierz Przerwa‐Tetmajer - wybór wierszy
- Jan Kasprowicz - wybór wierszy
- Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok
- Stanisław Wyspiański Wesele
- Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
- Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
- Stefan Żeromski Przedwiośnie
- Witold Gombrowicz Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
- Zofia Nałkowska Granica
- Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu,
Bitwa pod Grunwaldem)

- Gustaw Herling‐Grudziński Inny świat
- Bolesław Leśmian - wybór wierszy
- Julian Tuwim - wybór wierszy
- Maria Pawlikowska‐Jasnorzewska - wybór wierszy
- Czesław Miłosz - wybór wierszy
- Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
- Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
- Zbigniew Herbert - wybór wierszy
- Miron Białoszewski - wybór wierszy
- Wisława Szymborska - wybór wierszy
- Stanisław Barańczak - wybór wierszy
- Jan Twardowski - wybór wierszy
- Sławomir Mrożek Tango
- Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

 
Uwaga!!!  wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. LITERATURA POWSZECHNA

- Sofokles Król Edyp
- Horacy - wybór pieśni
- William Szekspir Makbet
- Molier Świętoszek
- Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
- Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
- Joseph Conrad Jądro ciemności
- Albert Camus Dżuma

Poziom rozszerzony - poziom podstawowy plus:

1. LITERATURA POLSKA

- Jan Kochanowski Treny
- Juliusz Słowacki Kordian
- Witold Gombrowicz Trans‐Atlantyk
- Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
- Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. LITERATURA POWSZECHNA

- Dante Boska Komedia - fragmenty Piekła
- Jan Wolfgang Goethe Faust - część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu,
rozmowa z Mefistofelesem)
- Franz Kafka Proces
- Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Uwaga!!! tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.