Retoryka, erystyka - opracowania

Retoryka i erystyka -  bibliografia przedmiotowa (opracowania)

Zespół opracowań do retoryki. Przydatne pozycje do rozwijania sztuki mówienia np. na maturze ustnej.

 

 1. Co to jest retoryka?
 2. Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska,
 3. Dydaktyka retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa,
 4. Historia retoryki od Greków do dziś, red. M. Meyer,
 5. J.R.R. Tolkien - recepcja polska, red. J.Z. Lichański,
 6. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach,
 7. Korolko M., Podręcznik retoryki homiletycznej,
 8. Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników,
 9. Korolko M., Sztuka retoryki,
 10. Lewiński P., Retoryka reklamy,
 11. Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym,
 12. Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze,
 13. Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka, próba syntezy, red. J.Z. Lichański,
 14. Michałowska T., Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans,
 15. Rzędowska A., Rzędowski J., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce,
 16. Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, red. J. Z. Lichański, E. Lewandowska-Tarasiuk,
 17. Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, red. J. Bolewski, J.Z. Lichański, P. Urbański,
 18. O retoryce. Antologia. Wybór, opr. J.Z. Lichański,
 19. Obremski K., Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa,
 20. Opowiadania o...krawędzi epok i czasów J.R.R.Tolkiena czyli Metafizyka, Fantazja, Powieść,
 21. Perelman C., Imperium retoryki,
 22. Pułtuskie kolegium jezuickie. Ludzie i idee, red. J.Z. Lichański
 23. Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek,
 24. Retoryka, red. M. Skwara,
 25. Retoryka i badania literackie, red. naukowy J.Z. Lichański,
 26. Retoryka od renesansu do współczesności. Tradycja - innowacja,
 27. Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka,
 28. Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej, red. M. Frankowska-Terlecka,
 29. Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu i teorii w czasach I Rzeczypospolitej, Skwara M., Załęska M., Ryszkiewicz M., Rusinek M., Barłowska M., Gaj B., Kapuścińska A., Lichański J., Bogołębska B., Fiołek-Lubczyńska B., Rzymowska L.,
 30. Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu,
 31. Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić,
 32. Słownik terminów literackich, red. J. Sławińskiego
 33. Słownik terminów literackich, red. S. Sierotwińskiego
 34. Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, red. J.Z. Lichański,
 35. Volkmann R., Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian,
 36. Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki,
 37. Z badań nad dawną książką,
 38. Zarys historii retoryki od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego,
 39. Ziomek J., Retoryka opisowa. Vademecum polonisty,
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.