Język polski matura

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego (matura pisemna) i ustna część egzaminu maturalnego z języka polskiego (matura ustna).

Najważniejsza część z matury z polskiego.

Przykłady, wzorce.

Zadania maturalne i ćwiczenia do matury.

Legenda:

Nowa matura - temat zaczyna się od motywu (Moralność. Czy okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie?)
Stara matura - temat zaczyna się od lektury (Dziady III. Symbolika lewej i prawej strony)
Poziom rozszerzony - oznaczony gwiazdką (*)
Poziom podstawowy - wszystkie bez gwiazdki

Testy maturalne z języka polskiego. Matura od 2015 roku.

Matura od 2015 roku.

Matura od 2015 roku. Zadania na poziom rozszerzony zostały oznaczone *.

Matura od 2015 roku. Zadania na poziom rozszerzony zostały oznaczone *.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Literatura podmiotu - lektury i wiersze.

Opracowania: pisarzy, lektur, wierszy, epok.

Przykłady. Jak napisać prezentację maturalną?

Matura od 2015 roku.

Liceum i technikum - wiedza i umiejętności na maturę.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.