Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Średniowiecze - bibliografia przedmiotowa

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Przykładowa bibliografia przedmiotowa, czasem zwana literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę w której wybrałeś teksty średniowieczne. Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania średniowiecza.


Literatura przedmiotu -opracowania (średniowiecze):

 1. Dzieje literatur europejskich
 2. Geremek Bronisław Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona
 3. Guriewicz A. Kategorie kultury średniowiecznej
 4. Guriewicz Aron Problemy średniowiecznej kultury ludowej
 5. Huizinga Johan Jesień średniowiecza
 6. Jasienica Paweł Polska Piastów
 7. Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza
 8. Le Goff J. Kultura średniowiecznej Europy
 9. Lewański J. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce
 10. Lewis Clive Staples Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej
 11. Mazurkiewicz Roman Zrozumieć średniowiecze
 12. Michałowska Teresa Średniowiecze
 13. Ossowska Maria Etos rycerski i jego odmiany 
 14. Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza
 15. Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura
 16. Samsonowicz H. Złota jesień polskiego Średniowiecza
 17. Słownik literatury staropolskiej
 18. Starnawski J. Średniowiecze
 19. Suchodolski Bogdan Narodziny nowożytnej filozofii człowieka
 20. Swieżawski Stefan Kultura umysłowa wieków średnich
 21. Witczak T. Literatura Średniowiecza
 22. Żylińska J. Spotkania po drugiej stronie lustra
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.