Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Renesans (odrodzenie) - opracowania

4.625 1 1 1 1 1 Rating 93%

Przykładowa bibliografia przedmiotowa, czasem zwana literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę w której wybrałeś teksty renesansowe (odrodzeniowe). Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania renesansu (odrodzenia).


Literatura przedmiotu - opracowania (renesans = odrodzenie):

 1. Błoński Jan Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku
 2. Borowski A. Renesans
 3. Bruckner A. Mikołaj Rej
 4. Delemau J. Cywilizacja Odrodzenia
 5. Dziechcińska H. Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski
 6. Dzieje literatur europejskich
 7. Grzeszuk Stanisław Treny Jana Kochanowskiego
 8. Helsztyński Stanisław Shakespeare
 9. Hen J. Ja, Michał z Montaigne
 10. Jan Kochanowski Z dziejów badań i recepcji twórczości
 11. Jasienica Paweł Ostatnia z rodu
 12. Jasienica Paweł Polska Jagiellonów
 13. Jastrun Mieczysław Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim.
 14. Klaniczay T. Renesans, manieryzm, barok
 15. Kott Jan Szekspir współczesny
 16. Lewański J. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce
 17. Lewis Clive Staples Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej
 18. Mroczkowski Przemysław Historia Literatury Angielskiej 
 19. Myśl filozoficzno-religijna Reformacji XVI wieku
 20. Pelc Jerzy Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej
 21. Pisarze polskiego Odrodzenia o sztuce
 22. Polska w epoce Odrodzenia. Państwo – społeczeństwo – kultura
 23. Słownik literatury staropolskiej
 24. Starnawski J. Andrzej Frycz Modrzewski
 25. Suchodolski Bogdan Narodziny nowożytnej filozofii człowieka
 26. Szmydtowa Z. Jan Kochanowski
 27. Tazbir Janusz Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty
 28. Ziomek Jerzy Literatura Odrodzenia
 29. Ziomek Jerzy RenesansSerwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.