Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Pozytywizm - opracowania

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Literatura przedmiotu - opracowania pozytywizmu


Przykładowa bibliografia przedmiotowa, czasem zwana literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę, w której wybrałeś teksty pozytywistyczne (realizm i naturalizm). Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania pozytywizmu (realizmu, naturalizmu).

 

Literatura przedmiotu - opracowania (pozytywizm, realizm):

 1. Bachórz Józef Wstęp w: Bolesław Prus Lalka 1991
 2. Bachtin Michaił Problemy poetyki Dostojewskiego
 3. Borkowska G. Pozytywiści i inni
 4. Brodzka A. Maria Konopnicka
 5. Bryl Ernest Cykle Artura Grottgera. Poetyka i recepcja
 6. Budrewicz Tadeusz Lalka konteksty stylu
 7. Bujnicki Tadeusz Polska powieść historyczna XIX wieku
 8. Bujnicki Tadeusz, A. Rataj Trylogia Sienkiewicza. Leksykon
 9. Bujnicki Tadeusz, Axer Jerzy Po co Sienkiewicz?
 10. Dramat i teatr pozytywistyczny red. D. Ratajczak
 11. Gombrowicz Witold Sienkiewicz w: tegoż Dziennik 1953-1956
 12. Historia prasy polskiej red. J. Łojka
 13. Jankowski E. Eliza Orzeszkowa
 14. Jedlicki J. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku
 15. Kłosińska K. Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej
 16. Kołaczkowski S. Aleksander Świętochowski i pozytywizm warszawski
 17. Kołakowski Leszek Filozofia pozytywistyczna. Od Hume'a do koła Wiedeńskiego
 18. Krzyżanowski Julian W kręgu wielkich realistów
 19. Kulczyska-Saloni Janina Pozytywizm
 20. Kulczyska-Saloni Janina Życie literackie Warszawy w latach 1864 – 1892
 21. Kulczyska-Saloni Janina, Knysz-Rudzka D., Paczoska E. Naturalizm i naturaliści w Polsce. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje
 22. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny red. Julian Krzyżanowski
 23. Maciejewski J. Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem i pozytywizmem
 24. Mackiewicz Stanisław Cat Dostojewski
 25. Markiewicz Henryk „Lalka” Bolesława Prusa
 26. Markiewicz Henryk Literatura pozytywizmu
 27. Markiewicz Henryk Pozytywizm
 28. Martuszewska Anna Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876 – 1895)
 29. Martuszewska Anna Obraz literatury polskiej. Seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu
 30. Paczoska E. Krytyka literacka pozytywistów
 31. Pieścikowski E. Nad twórczością Bolesława Prusa
 32. Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu oprac. Janina Kulczycka-Saloni
 33. Prus Bolesław Kroniki tygodniowe. Słówko o krytyce pozytywnej
 34. Przybylski Ryszard Dostojewski i przeklęte problemy
 35. Ryszkiewicz A. Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm
 36. Ryszkiewicz A. 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865 - 1895
 37. Słownik literatury polskiej XIX wieku red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa
 38. Szestow Lew Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii
 39. Szweykowski Zygmunt Trylogia Henryka Sienkiewicza. Szkice
 40. Szweykowski Zygmunt Twórczość Bolesława Prusa
 41. Szypowska Maria Asnyk znany i nieznany
 42. Tokarczuk Olga Lalka i perła
 43. Tomkowski J. Mój pozytywizm
 44. Tyniecki J. Światopogląd pozytywizmu. Wybór pism
 45. Warszawa pozytywistów red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicza
 46. Zawistowski Henryk Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza
 47. Żmigrodzka Maria Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.