Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Współczesność (po II w. ś.) - opracowania

4.8461538461538 1 1 1 1 1 Rating 97%

Przykładowa bibliografia przedmiotowa, opracowania naukowe czasem zwana literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę, w której wybrałeś teksty współczesne (po drugiej wojnie światowej). Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania współczesności (po II wojnie światowej). 

Jeśli znasz jeszcze jakieś naukowe opracowania napisz o nich w komentarzu i podziel się w ten sposób z innymi.

Literatura przedmiotu - opracowania

(Współczesność po drugiej wojnie światowej):

 1. Barańczak S. Uciekinier z Utopii
 2. Błoński J. Romans z tekstem
 3. Błoński Jan Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka
 4. Burkot S. Spotkania z poezją współczesną
 5. Chojka J. Dramaturgia Sławomira Mrożka
 6. Chrząstowska Bożena Poezje Czesława Miłosza
 7. Chwin S. Romantyczna przestrzeń wyobraźni
 8. Czapliński P. Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996
 9. Czapliński P., Śliwiński P. Literatura polska 1976-1996. Przewodnik po prozie i poezji
 10. Czytanie Herberta red. P. Czapliński
 11. Drewnowski Tadeusz Poeta i prozaik
 12. Drewnowski Tadeusz Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim
 13. Drewnowski Tadeusz Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusz Różewicza
 14. Eustachiewicz L. Dramaturgia polska w latach 1945-1977
 15. Fiut A. W stronę Miłosza
 16. Głowiński Michał Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej
 17. Gombrowicz i krytycy oprac. Z. Łapiński
 18. Helman A. Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury
 19. Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów oprac. Z. Kudelski
 20. Hutnikiewicz A. Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia
 21. Jarosiński Z. Nadwiślański socrealizm
 22. Jarzębski J. Gra w Gombrowicza
 23. Jarzębski J. Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach
 24. Klejnocki J., Sosnowski J. Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986-1996)
 25. Krajewska A. Dramat i teatr absurdu w Polsce
 26. Kuroń Jacek, Żakowski J. PRL dla początkujących
 27. Kwiatkowski Jerzy O poetach polskich XX wieku
 28. Lem w oczach krytyki światowej oprac. J. Jarzębski
 29. Lementowicz Urszula, "Dżuma Alberta Camusa"
 30. Liryka polska. Interpretacje red. J. Prokop, J. Sławiński
 31. Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny
 32. Literatura polska 1918-1975 red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski
 33. Literatura wobec wojny i okupacji. Studia red. Michał Głowiński, J. Sławiński
 34. Łapiński Z. Jak współżyć z socrealizmem. Szkice na temat
 35. Łukasiewicz J. Grochowiak i obrazy
 36. Majchrowski Z. Różewicz
 37. Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980 red. B. Klimaszewski
 38. Martuszewska A. Ta trzecia. Problemy literatury popularnej
 39. Matuszewski R. Literatura polska 1939-1991
 40. Osiński Z. Grotowski i jego Laboratorium
 41. Ossowski J. Szarlatanów nikt nie kocha. Szkice o Gałczyńskim
 42. Passeron R. Surrealizm
 43. Pasterska J., "Świat według Tyrmanda"
 44. Pisanie Białoszewskiego. Szkice red. Michał Głowiński, Z. Łapiński
 45. Polska szkoła filmowa. Poetyka i tradycja red. Jerzy Trznadlowski
 46. Polski esej. Studia red. M. Wyka
 47. Poznawanie Miłosza Studia i szkice o twórczości poety red. J. Kwiatkowski
 48. Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych oprac. Stanisław Balbus, D. Wojda
 49. Sawicka J. Julian Tuwim
 50. Skoczek A. Literatura współczesna 1939-1956
 51. Sokołowski Paweł Coetzee dla zaawansowanych
 52. Sugiera M. Dramaturgia Sławomira Mrożka
 53. Wajda Andrzej Kino i reszta świata
 54. Wiegandtowa Ewa To tylko Edek. O Tangu Sławomira Mrożka
 55. Wilczycka Danuta, "Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego"
 56. Wyka Kazimierz Różewicz parokrotnie
 57. Zaleski M. Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.