Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Druga wojna światowa - opracowania

4.2727272727273 1 1 1 1 1 Rating 85%

Przykładowa lista opracowań naukowych - bibliografia przedmiotowa, czasem zwana literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę, w której wybrałeś teksty II wojny światowej. Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania literatury i sztuki z okresu drugiej wojny światowej. 

 

Literatura przedmiotu - opracowania (druga wojna światowa):

 1. Davies Norman Powstanie '44
 2. Drewnowski Tadeusz Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim
 3. Herling-Grudziński i krytyce. Antologia tekstów oprac. Z. Kudelski
 4. Hutnikiewicz A. Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia
 5. Jarosiński Z. Nadwiślański socrealizm
 6. Jarzębski J. Gra w Gombrowicza
 7. Jarzębski J. Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach
 8. Jarzębski Z. Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia
 9. Jaworska J. Polska walcząca 1939-1945
 10. Kwiatkowski Jerzy O poetach polskich XX wieku
 11. Literatura polska po 1939 roku. Przewodnik encyklopedyczny
 12. Literatura polska 1918-1975 red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski
 13. Literatura wobec wojny i okupacji. Studia red. Michał Głowiński, J. Sławiński
 14. Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980 red. B. Klimaszewski
 15. Marx Jan Dwudziestoletni poeci Warszawy
 16. Matuszewski R. Literatura polska 1939-1991
 17. Nad wierszami Baczyńskiego: interpretacje, szkice i rozprawy  red. G. Ostasz
 18. Poznawanie Miłosza Studia i szkice o twórczości poety red. J. Kwiatkowski
 19. Sawicka J. Julian Tuwim
 20. Skoczek A. Literatura współczesna 1939-1956
 21. Szuchta Robert Holocaust - zrozumieć dlaczego
 22. Święch J. Literatura polska w latach II wojny światowej
 23. Współczesna poezja polska 1929-1970 S. Burkot, B. Faron
 24. Wyka Kazimierz Krzysztof Baczyński 1921-1944
 25. Załęski G. Satyra w Konspiracji 1939-1944
 26. Zawada A. Miłosz
 27. Zaworska Hanna Medaliony Zofii Nałkowskiej
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.