Literatura przedmiotu do prezentacji maturalnej

Dwudziestolecie - opracowania

4.875 1 1 1 1 1 Rating 98%

Literatura przedmiotu - opracowania dwudziestolecia

Przykładowa lista opracowań międzywojnia, czyli bibliografia przedmiotowa, czasem zwana także literaturą przedmiotu, do której warto sięgnąć przygotowując się do prezentacji maturalnej z języka polskiego (Matura ustna) lub pisząc pracę, w której wybrałeś teksty międzywojenne (dwudziestolecie międzywojenne). Lista lektur zawiera najciekawsze i najprzydatniejsze pozycje, które można uznać za dobre i godne polecania opracowania dwudziestolecia międzywojennego (międzywojnie). 

 

Literatura przedmiotu - opracowania (międzywojnie = dwudziestolecie międzywojenne):

 1. Bieńkowski Zbigniew Nad dziennikami Kafki
 2. Błoński J. Witkacy. Sztukmistrz, filozof, estetyk
 3. Domagalski J. Proust w literaturze polskiej do 1945 roku
 4. Dramat polski. Interpretacje, część 2: Po roku 1918 red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski
 5. Drewnowski Tadeusz Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej
 6. Ficowski J. Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia
 7. Fiut A. W stronę Miłosza
 8. Gazda G. Futuryzm w Polsce
 9. Hutnikiewicz A. Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia
 10. Jakubowski Jan Zygmunt Stefan Żeromski
 11. Jarzębski J. Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach
 12. Jarzębski Z. Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia
 13. Kamieńska Anna Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie
 14. Karst Roman Drogi samotności. Rzecz o Franzu Kafce
 15. Katastrofizm i awangarda red. T. Bujnicki, T. Kłak
 16. Kwiatkowski J. Literatura Dwudziestolecia
 17. Liryka polska. Interpretacje red. J. Prokop, J. Sławiński
 18. Lista G. Futuryzm
 19. Literatura polska 1918-1975 red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski
 20. Martuszewska A. Ta trzecia. Problemy literatury popularnej
 21. Ossowski J. Szarlatanów nikt nie kocha. Szkice o Gałczyńskim
 22. Polski esej. Studia red. M. Wyka
 23. Popiel J. Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego
 24. Poznawanie Miłosza Studia i szkice o twórczości poety red. J. Kwiatkowski
 25. Sawicka J. Julian Tuwim
 26. Sławiński J. Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej
 27. Słownik literatury polskiej XX wieku red. A. Brodzka
 28. Słownik literatury popularnej red. T. Żabski
 29. Słownik schulzowski red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek
 30. Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu red. M. Głowiński i J. Sławiński
 31. Passeron R. Surrealizm
 32. Współczesna poezja polska 1929-1970 S. Burkot, B. Faron
 33. Wyka Kazimierz Krzysztof Baczyński 1921-1944
 34. Zaleski M. Przygoda drugiej awangardy
 35. Zawada A. Dwudziestolecie literackie
 36. Zawada A. Literackie półwiecze 1939-1989
 37. Zawada A. Miłosz
 38. Przybylski R. Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938
 39. Żółkiewski S. Kultura literacka 1918-1932
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.