Pisemna matura z języka polskiego

Matura pisemna od 2015

3.7 1 1 1 1 1 Rating 74%

2015 r. Matura pisemna z języka polskiego - poziom podstawowy

Artykuł odpowiada na pytanie, jak będzie wyglądała matura z języka polskiego od 2015 r.

Matura pisemna z języka polskiego od 2015 r. - poziom podstawowy jest dwuczęściowa:

  1. Test- w pierwszej części sprawdza się przede wszystkim świadomość językową zdających oraz ich umiejętności z zakresu działań tekstotwórczych;
  2. Wypowiedź argumentacyjna - poziom podstawowy (w formie rozprawki lub Interpretacji tekstu poetyckiego).

Matura pisemna z języka polskiego od 2015 r. - poziom rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym egzamin pisemny daje do wyboru dwa zadania:

  1. Wypracowanie - poziom rozszerzony (wypowiedź argumentacyjna).
  2. Interpretacja porównawcza utworów literackich.

Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.
Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut.

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.