Pisemna matura z języka polskiego

Informacja CKE dla maturzystów z polskiego

Informacja CKE dla maturzystów z polskiego

Informacja dla maturzystów przystępujących do pisemnego egzaminu z języka polskiego przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

W związku ze zbliżającą się maturą pragniemy przypomnieć niektóre zasady oceniania wypracowania z języka polskiego:

  1. Podczas pracy nad tekstami zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym, zdający ma prawo zaznaczać, podkreślaćsporządzać notatki wprost na tekście. Nie są one oceniane.
  2. Wypracowanie maturalne nie może być krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słówGórna granica liczby słów nie jest określona; zdający może napisać wypracowanie tak długie, na jakie mu czas egzaminu pozwoli.
  3. Jeżeli tekst wypracowania nie zmieści się w wyznaczonym na nie miejscu, można kontynuować pisanie w brudnopisie, ale koniecznie należy przekreślić słowo „brudnopis" i napisać „ciąg dalszy czystopisu".
  4. wypracowaniu krótszym niż 250 słów oceniane jest tylko rozwinięcie tematu; nie ocenia się języka, stylu, kompozycji i zapisu.
  5. Wypracowanie musi być na temat i w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wypracowanie bez związku z tekstem zamieszczonym w arkuszu wskazuje, ze maturzysta nie zna utworu, o którym pisze. W ubiegłym roku w wypracowaniu maturalnym na temat dotyczący Chłopów Reymonta uczeń pisał: „dyskutowano o testamencie Boryny; Hanka miała pretensje, że zapisali jej tylko sześć morgów; Antek był zły, bo cały majątek został przepisany młodym - Jagnie i Borynie". Wypracowanie to było niezgodne z dołączonym do tematu fragmentem powieści, której treść jest inna. W tym przypadku maturzysta otrzymał 0 punktów za całość wypracowania, a to znaczy, że nie zdał matury z języka polskiego.
  6. Przypominamy, że należy uważnie czytać temat i polecenia w nim występujące. Punkty przyznawane są za analizę i interpretację, nie za streszczenie podanego tekstu.
  7. W ocenie zapisu wypracowania napisanego przez maturzystę ze stwierdzoną dysleksją stosowane są specjalne kryteria, zredagowane przy współpracy z psychologami.
  8. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego sprawdza m.in. tworzenie tekstu własnegoPraca odtworzona z podręcznika lub innych źródeł nie jest tekstem własnym maturzysty i dlatego nie przyznaje się za nią punktów.

Informacja opracowania na podstawie komunikatu ze strony  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
 
www.cke.edu.pl
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.