Język polski - matura ustna

Matura 2015 - cele matury ustnej

4.1428571428571 1 1 1 1 1 Rating 83%

Cele matury ustnej z języka polskiego od 2015 r.

Matura ustna z języka polskiego od 2015 r.

Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części.

Celem ustnej części egzaminu maturalnego jest sprawdzenie:

  1. Umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na podstawie danego tekstu kultury, zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.
  2. Umiejętności analizy i interpretacji,
  3. Sfunkcjonalizowanej wiedzy o języku i o kulturze (w tym zwłaszcza o literaturze).

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.