Język polski - matura ustna

Matura ustna 2015 - przebieg

4.4 1 1 1 1 1 Rating 88%

Matura ustna 2015 - przebieg egzaminu maturalnego – część ustna

Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:

 

Przebieg matury ustnej z języka polskiego

 1. Czynności organizacyjne
  1. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie
 2. Przygotowanie (max. 15 minut)
  1. Ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi.
 3. Wypowiedź monologowa zdającego (10 minut)
  1. Następnie przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat.
  2. Tekst kultury powinien zainspirować zdającego
  3. Zadaniem zdającego jest rozwinięcie i poszerzenie zasygnalizowanych w poleceniu wątków – także poprzez odwołanie się do innych, dowolnie wybranych tekstów.
 4. Rozmowa zdającego z zespołem przedmiotowym (5 minut)
  1. Rozmowa może dotyczyć tylko wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej (faktów lub lektur przywołanych w tej wypowiedzi).
  2. W trakcie rozmowy członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp.

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.