Język polski - matura ustna

Pytania na maturę ustną

4.4285714285714 1 1 1 1 1 Rating 89%

Przykładowe pytania na maturę ustną z języka polskiego (egzamin maturalny)

Spora część absolwentów szkół średnich zdających ustną część matury z języka polskiego przygotowuje się zaledwie do 15 minut egzaminu (prezentacja), a tymczasem to właśnie ostatnie 10 minut rozmowy z komisją ma decydujące znaczenie dla wyniku tej części egzaminu maturalnego. Warto jest więc zdobyć się na odrobinę wysiłku i przygotować się do odpowiedzi na ewentualne pytania. Oto lista uniwersalnych pytań, które mogą pojawić się do każdego tematu.
Pytania pojawiające się na maturze mogą dotyczyć jedynie tematu prezentacji maturalnej. Muszą także spełniać szereg innych obostrzeń, spełnionych (mniej lub bardziej udanie) przez poniższe. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy: dotyczące tematu i bibliografii. Poniższa lista nie zawiera bezpośrednio odnoszących się do konkretnego tematu. Składają się na nią wyłącznie uniwersalne pytania.
Celem artykułu jest zainspirować Cię do zadania pytań do własnej prezentacji, opracowania odpowiedzi i tym samym lepszego przygotowania się do części ustej egzaminu maturalnego.

 

Pytania do tematu:

 

 1. Dlaczego wybrałeś właśnie ten temat?
 2. Każda dobrze zorganizowana wypowiedź dzieli się przynajmniej na 3 podstawowe części, które z informacji pełnią funkcję wstępu, które rozwinięcia, a które są sygnałem zakończenia?
 3. Czym się kierowałeś nadając swojej wypowiedzi zastosowaną strukturę?
 4. Co Twoim zdaniem jest najsilniejszą stroną Twojej prezentacji?
 5. Co było najtrudniejszym wyborem w trakcie przygotowań do prezentacji?
 6. Czego chciałeś dowieść w swoim wystąpieniu i jak oceniasz je pod tym względem?
 7. Czym się kierowałeś dobierając argumenty i dowody, które wykorzystałeś w prezentacji?
 8. Które z przytoczonych przez Ciebie argumentów są najważniejsze i uzasadnij swój wybór?
 9. Co sprawiło Ci największą trudność w trakcie przygotowań do prezentacji?
 10. Jakich racjonalnych kontrargumentów mógłby użyć Twój rozmówca próbując podważyć Twoją argumentację?
 11. W jaki sposób starałeś się zaciekawić odbiorców swoją wypowiedzią?
 12. Z którym z przedstawionych bohaterów identyfikujesz się w największym stopniu? Uzasadnij odpowiedź.
 13. Które z przytoczonych przez Ciebie informacji są najsłabszymi argumentami?
 14. Czyje opinie na omawiany temat mógłbyś (jeszcze) przytoczyć jako argumenty potwierdzające Twoją tezę?
 15. Co jest najsłabszym punktem Twojej prezentacji?
 16. Jakich argumentów użyłbyś jeszcze w swoim wystąpieniu, uzasadnij swoją odpowiedź?
 17. Jak oceniasz swoją prezentację pod względem merytorycznym?
 18. W jakim stopniu według Ciebie udało Ci się zrealizować wybrany temat?
 19. Opracowując temat bazowałeś na kilku epokach, na której z nich najwięcej się opierałeś, dlaczego?
 20. Czym się kierowałeś decydując się na taką kompozycję swojej wypowiedzi?
 21. Co Ci sprawiło największą trudność w opracowywaniu tematu?
 22. Co Ci sprawiło największą przyjemność w opracowywaniu tematu?
 23. Opracowując temat bazowałeś na kilku epokach, na której z nich najmniej się opierałeś, dlaczego?
 24. Jak wyglądała Twoja praca nad przygotowaniem prezentacji?

 

Pytania do bibliografii:

 1. Jak wzbogacałeś swoją bibliografię o kolejne pozycje?
 2. Na czym polegały Twoje przygotowania do egzaminu ustnego?
 3. Jaką rolę w przygotowaniu wystąpienia odegrała …..(pozycja ze spisu)?
 4. Która pozycja najbardziej Ci się przysłużyła w opracowaniu tematu? Dlaczego?
 5. Która pozycja najmniej wniosła do Twojej pracy? Dlaczego?
 6. Dlaczego Twoja bibliografia ma właśnie takie rozmiary?
 7. Które źródła wiedzy Internet czy literatura najbardziej przydały Ci się do wystąpienia?
 8. Czym się kierowałeś dobierając literaturę podmiotu?
 9. Która z pozycji literatury przedmiotu wywarła na Tobie największe wrażenie?
 10. Czym się kierowałeś dobierając literaturę przedmiotu?
 11. Na czym Twoim zdaniem polega różnica między literaturą przedmiotu a literaturą podmiotu?
 12. Czy są jakieś pozycje, z których nie skorzystałeś, których nie zamieściłeś w bibliografii? Dlaczego je pominąłeś?
 13. W jaki sposób wykorzystałeś Internet opracowując swój temat?
 14. Dlaczego nie skorzystałeś z inscenizacji teatralnych lub filmowych realizacji wybranych lektur?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.