Prezentacje maturalne z języka polskiego

Związki literatury z życiem - prezentacja

4.7777777777778 1 1 1 1 1 Rating 96%

Spis treści

Prezentacja maturalna - przykład

Temat: Związki literatury z życiem – omów zagadnienie na podstawie interpretacji wybranych utworów

Materiały opublikowane w tym artykule to przykładowa prezentacja maturalna, przykładowa bibliografia, przykładowy plan prezentacji maturalnej z języka polskiego. Zostały one opublikowane w serwisie, by każdy maturzysta mógł zobaczyć jak wyglądają inne prezentacje i na podstawie tak zdobytego doświadczenia stworzyć własną.

 

I Literatura podmiotu:

1. Żeromski S., Syzyfowe prace, opracowanie Włodarczyk B , Wydawnictwo Greg, Kraków

2. Ceram C.W. Bogowie, groby i uczeni, Państwowy Instytut Wydawniczy , Warszawa 2004, s 43-84, 3.Kiryłł A., Potrójne życie Juliusza Verne'a , Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985, s.226-242.

4. Bob Williamson Prawdziwa kariera od zera do milionera [on-line] Dostępny w World Wide Web: http://www.biztok.pl/Prawdziwa-kariera-od-zera-do-milionera-a707. 5. Biblia [on-line] Dostępne w Internecie : http://www.biblia.pl/

II Literatura przedmiotu:

1. Encyklopedia popularna Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982 2. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985

3.Stefan Żeromski. Syzyfowe prace, opracowanie Majewska B. Copyright By College, Warszawa 1992

4. Komorowska H., Jak zostać poliglotą?, RSW Prasa-Książka- Ruch, Warszawa , 1983, s.199 - 208. 5 Polskie Towarzystwo Juliusza Verne'a : [on-line] Dostępny w World Wide Web: http://www.ptjv.pl/.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.