Wypowiedź argumentacyjna - matura od 2015 r.

Rozprawka - poziom podstawowy

3.4516129032258 1 1 1 1 1 Rating 69%

Język polski. Pisemna matura od 2015 r. - rozprawka maturalna

Wypracowanie (matura 2015) nie może liczyć mniej niż 250 słów. Jest ono alternatywą dla interpretacji tekstu poetyckiego w ramach wypowiedzi argumentacyjnej - drugiego zadania na pisemnej części matury z języka polskiego od 2015 r.

Zadanie "rozprawka" składa się z:

 1. polecenia (tematu);
 2. tekstu epickiego lub dramatycznego.

Rozprawka maturalna wymaga od zdającego:

 • zrozumienia tekstu literackiego (epickiego lub dramatycznego);
 • sformułowania własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) wobec problemu z polecenia i odnoszącego się do tekstu literackiego;
 • rzeczowego uzasadnienia swojego stanowiska;
 • odwołania się do załączonego tekstu oraz do wybranego tekstu/wybranych tekstów kultury (jeśli dany tekst literacki jest lekturą obowiązkową, należy odwołać się do całości utworu);
 • napisania wypowiedzi z widocznym zamysłem kompozycyjnym, wyrażającym się w funkcjonalnej segmentacji i uporządkowaniu tekstu stosownie do wskazanego gatunku wypowiedzi.

Rozprawka na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność:

 1. odbioru, analizy i interpretacji tekstu literackiego,
 2. tworzenia własnej wypowiedzi.

Aby przygotować tego rodzaju wypowiedź, uczeń musi:

 1. najpierw rozpoznać sens załączonego do polecenia tekstu,
 2. określić jego problematykę,
 3. odnaleźć elementy znaczące dla odczytania utworu,
 4. wyszukać odpowiednie konteksty (teksty kultury) przydatne do opracowania zagadnienia
 5. wskazanego w poleceniu,
 6. porównać funkcjonowanie tych samych motywów w różnych tekstach kultury.

Zbadaj: Jak napisać rozprawkę?

 

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.