Interpretacja tekstu

Interpretacja utworu poetyckiego: Pisanie życiorysu

3.5405405405405 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Język polski. Matura 2015. Poziom podstawowy. Wypowiedź argumentacyjna - interpretacja utworu poetyckiego.

Artykuł zawiera opracowane przez CKE i OKE przykładowe zadanie, składające się z tematu i fragmentu tekstu, które mogłoby się pojawić na maturze z języka polskiego od 2015 roku. Uczeń ma na jego podstawie sporządzić wypowiedź argumentacyjną. Znajdziesz tu również 2 interpretacje utworu poetyckiego - przykłady wypowiedzi argumentacyjnych.

Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją.

Wypowiedź argumentacyjna powinna liczyć co najmniej 250 słów.


Wisława Szymborska: PISANIE ŻYCIORYSU

Co trzeba?

Trzeba napisać podanie,

a do podania dołączyć życiorys. 


Bez względu na długość życia

życiorys powinien być krótki. 

 

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.

Zamiana krajobrazów na adresy

i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. 

 

Z wszystkich miłości starczy ślubna,

a z dzieci tylko urodzone. 

 

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz.

Podróże tylko jeśli zagraniczne.

Przynależność do czego, ale bez dlaczego.

Odznaczenia bez za co. 

 

Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał

i omijał z daleka. 

 

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,

pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny. 

 

Raczej cena niż wartość

i tytuł niż treść.

Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie,

ten, za kogo uchodzisz. 

 

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem.

Liczy się jego kształt, nie to, co słychać.

Co słychać?

Łomot maszyn, które mielą papier. 

Z tomu: Ludzie na moście (1986). Wisława Szymborska, Pisanie życiorysu, [w:] taż, Wiersze wybrane, Kraków 2004.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.