Wypracowanie maturalne z języka polskiego

Ocena wypracowania maturalnego - poziom rozszerzony

3.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 67%

Ocena wypracowania maturalnego z języka polskiego - poziom rozszerzony

W sumie za pisemną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym możesz otrzymać 40 punktów (26 za treść + 14 za formę wypracowania maturalnego).

 

I TREŚĆ - ocena rozwinięcia tematu w wypracowaniu maturalnym - poziom rozszerzony

Za tę część możesz uzyskać 26 punktów.

Sprawdza się tu umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiegoczytania ze zrozumieniem oraz pisania wypracowania (rozprawka, esej).

 

II. KOMPOZYCJA wypracowania maturalnego na poziomie rozszerzonym

(maksymalnie 2 punkty)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.

 • podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym; 2 p.
 • uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części. 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL

(maksymalnie 2 punkty)

 • jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka; 2 p.
 • zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka. 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK

(maksymalnie 8 punktów)

 • język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja, 8 p.
 • język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja, 6 p.
 • język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia, 4 p.
 • język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych (słownictwo i frazeologia), fleksyjnych, 2 p.
 • język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, leksykalnych. 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS

(maksymalnie 2 punkty)

 • bezbłędna ortografia, poprawna interpunkcja (nieliczne błędy), 2 p.
 • poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia), na ogół poprawna interpunkcja. 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY

0–4 p.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.