Zadania egzaminacyjne z języka polskiego. Matura 2015

Cechy zadania egzaminacyjnego

3.8125 1 1 1 1 1 Rating 76%

Artykuł zawiera cechy, którymi ma się odznaczać zadanie egzaminacyjne

 

Cechy zadania egzaminacyjnego - matura ustna 2015

Matura 2015. Zadanie egzaminacyjne:

  1. składa się z polecenia i tekstu (tekst o języku lub tekst literacki, lub tekst ikoniczny).
  2. daje możliwość weryfikacji sfunkcjonalizowanej wiedzy oraz umiejętności analityczno-interpretacyjnych (w odniesieniu do tekstu źródłowego wskazanego w zadaniu i związanych z nim problemowo przywołań różnych kontekstów). Wiedza językowa i teoretycznoliteracka pełni tu rolę czynnika wspomagającego lekturę tekstów kultury.
  3. umożliwia zdającemu zaprezentowanie poziomu dojrzałości intelektualnej,
  4. orientacji w problemach kultury, literatury i języka, a także wykazanie się sprawnością językowo-komunikacyjną oraz rozumieniem tekstu stanowiącego inspirację do wypowiedzi.
  5. odwołuje się do umiejętności (i wiadomości) wskazanych w podstawie programowej dla IV etapu edukacji polonistycznej (oraz etapów niższych).
  6. zadanie zawiera określenie sytuacji komunikacyjnej (za pomocą czasowników operacyjnych, które dają uczniowi wskazówkę, jaką formę ma wybrać dla wypowiedzi).

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.